Departamentul de Sociologie

Prof.dr Preda Marian - Rector al Universitatii din Bucuresti
E-mail: marian.preda@unibuc.ro 
Ore de consultatie: Luni: 15 – 16, Schitu Magureanu nr.9, decanat
Domenii de interes: Management strategic,Politici sociale ,Sociologia organizaţiilor, Sociologia timpului
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:
Două lucrări reprezentative(carţi sau articole):
Domenii prioritere pentru licenţă: (5 Master +5 Licenţă) Diversitate şi fragmentare în timpul de lucru al managerilor, Planificare strategic,monitorizareşi evaluare în instituţiile publice din România, Autoritatea şi non–autoritatea în practicile de recomandare pentru angajare, Despre dependenţa de stat în sistemul de protecţie socială, Protecţie socială şi cultura dependenţei in comunitaţile rurale din România, Pensionari si pensii în România de azi:cum trăiesc şi cum gîndesc pensionarii români, Cultura timpului şi managementul timpului la români, Despre nemurire şi căutarea ei, Generaţii şi valorilor lor în România Ce valori transmite în sistemul de educaţie formală?Analiza de conţinut a manualelor de şcoală generală şi liceul din România…citeste mai mult

 

Prof. dr. Jderu Gabriel - Director de Departament
E-mail: 
gabriel.jderu@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie:
 Vineri: 10.00 – 14.00, Schitu Măgureanu nr. 9
Domenii de interes: 
Metode şi tehnici de cercetare sociologică, Sociologia corpului, Sociologia emoțiilor, Sociologia automobilităţi.
Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 
2008, Universitatea din Bucuresti
Două lucrări reprezentative:
2015,  “Motorcycles, body and risk: The motorcyclist’s social career”. Journal of Sociology, 51(2):  417 - 430;  2012, Introducere în sociologia emoțiilor. Iași: Editura Polirom.
Cursuri predate ȋn acest an: 
Metode şi tehnici de cercetare (L);Sociologia corpului (L); Tehnici de cercetare a reclamelor (M); Comportamentul consumatorului (M)
Domenii prioritare pentru licenta: 
Sociologia corpului, Sociologia emoţiilor, Sociologia automobilităţii.  …citeste mai mult

 

Prof.dr Liviu Chelcea - Prodecan
E-mai: liviu.chelcea@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie: Luni: 10 – 12, Schitu Magureanu nr 9, decanat
Domenii de interes: Antropologie urbană,Sociologia consumului,Rudenie şi case
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2004; University of Michigan
Două lucrări reprezentative(carţi sau articole): 2003, Ancestors, Domestic Groups and the Socialist State: Housing Nationalization and Restitution in Romania. Comparative Studies in Society and History. 45(4):714‐740. 2008, Bucureştiul postindustrial [Postindustrial Bucharest], Polirom.
Cursuri predate în acest an: Introducere în antropologie, Sociologia consumului şi cumpărării, Antropologie urbană.
Domenii prioritare pentru licenţă: oraşe, consum, case, mall-uri și piețe, metode etnografice, consum cultural …citeste mai mult

  

Conf. dr. Darie Cristea - Prodecan
E-mail: darie.cristea@sas.unibuc.ro
Ore de consultație: Marți 14-16; Joi 16-18, FSAS, Schitu Măgureanu nr. 9, et. 3, Decanat
Domenii de interes: Metodologia cercetării sociologice, Sociologie politică, Metodologia studiilor de securitate, Analiză electorală și marketing politic.
Anul și instituția obținerii doctoratului: 2010 – Universitatea din București
Două lucrări reprezentative: Prognoză și prejudecată – dilemele metodologice ale relațiilor internaționale, Editura ISPRI, București, 2012; Un secol de relații internaționale, Editura Universității din București, 2013.
Cursuri predate: Metode și tehnici de cercetare sociologică; Sociologie politică; Metodologia studiilor de securitate; Analiză electorală și marketing politic; Victimologie.
Domenii prioritare pentru lucrări de licență și master: Sociologie politică, Metodologia cercetării sociologice, Opinie publică și sociologie electorală, Studii de securitate și relații internaționale.  ...citeste mai mult

 

Prof.univ.dr Adrian Dusa
Ore de consultatie: marti: 15-17, sala 008 Panduri
E-mail: dusa.adrian@unibuc.ro
Domenii de interes: statistica sociala, metodologia cercetarii sociale, analiza calitativ-comparativa (QCA)
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008, Universitatea din Bucuresti
Două lucrări reprezentative (carţi sau articole): 2013 Qualitative Comparative Analysis with R, Springer 2015 “Enhancing the Minimization of Boolean and Multivalue Output Functions With eQMC”, Journal of Mathematical Sociology, vol.39 pp. 92-108
Cursuri predate în acest an: Statistica descriptiva, Statistica inferentiala

 

Prof.dr Baltasiu Radu
E-mail: radu.baltasiu@gmail.com
Domenii de interes: istorie sociala, geoeconomie, sociologie economica, ciberspatiu, antropologia globalizarii, romanii din jurul frontierelor.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 1999, Universitatea din Bucureşti
Două lucrări reprezentative(carţi sau articole): Introducere in Sociologie, Empowering local communities as a form of good governance. Case study : the locality of Novaci through the lens of mental mapping (împreună cu Gabriel Sapunaru si Ovidiana Bulumac, Rev. Universitara din Craiova, 2011)
Pagină personală: http://radubaltasiu.blogspot.com/
Cursuri predate ȋn acest an: Istorie sociala, Geoeconomie.
Domenii prioritare pentru licenta: capital social, mentalitati, reforma-tranzitie, harti mentale, paradigme ale cunoasterii, ciberspatiu…citeste mai mult

 

Prof.dr Cosima Rughiniș - Director Școala Doctorală de Sociologie
E-mail: cosima.rughinis@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie: Miercuri: 16 -18 , Schitu Magureanu nr.9, sala 404
Domenii de interes: Metodologia cercetării sociale; popularizarea științei prin jocuri și alte media digitale; cuantificarea și retorica investigației în științele socio-umane, construcția sociala a genului si vârstei.
Anul și insitutuția obținerii doctoratului: 2005, Universitatea din București
Două lucrări reprezentative: Rughiniș, C. (2011). "A Lucky Answer to a Fair Question: Conceptual, Methodological, and Moral Implications of Including Items on Human Evolution in Scientific Literacy Surveys". Science Communication, 33:501-532. Rughiniș, C. și R. Rughiniș (2014). “Nothing ventured, nothing gained. Profiles of online activity, cyber-crime exposure, and security measures of end-users in European Union”. Computers & Security, 43:111–125.
Pagină personală: http://unibuc.academia.edu/CosimaRughinis
Cursuri predate ȋn acest an: Explicația sociologică (L), Metodologia cercetării sociologice (L), Elemente de etică (M), Advanced sociological research (M).
Domenii prioritare pentru licenta: Jocurile video ca formă de critică socială și reflecție asupra condiției umane; analiza narativă; analiza de gen și vârstă a manualelor școlare, a reclamelor și a altor forme de comunicare; homeopatia în practicile personale privind sănătatea, în sistemul medical, în știință și în dezbateri publice. …citeste mai mult

 

Prof.dr Marinescu Valentina
E-mail: valentina.marinescu@yahoo.com,vmarinescu9@yahoo.com
Ore de consultatie: Vineri: 14 – 16, Bulandra
Domenii de interes: Sociologia comunicării de masă,Metode de cercetare în comunicare,Sociologia mass-media
Anul și insitutuția obținerii doctoratului: 2000; Universitatea din București
Două lucrări reprezentative: Introducere în teoria comunicări-CH Beck,2011; Metode de cercetare,CH Beck, 2010
Cursuri predate ȋn acest an: Sociologia mass- media (L); Metode calitative de cercetare (M); Analiza conţinutului media (M); Media Planning (M).
Domenii prioritare pentru licenta: Sociologia comunicării de mase; Sociologia mass-media; Analiza audienţei medie tradiţionale şi noi media; Sociologia jurnaliştilor şi a organizaţiilor media ,Strategii media după 1990 în România, Sociologia publicităţi …citeste mai mult

 

Prof.dr Vasile Dancu …citeste mai mult

 

 

Prof. dr Cotoi Calin
E-mail: calin.cotoi@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie: Miercuri:14 -16 , Schitu Magureanu nr.9, sala 404
Domenii de interes: Antropologie politică; Antropologia dezvoltării;Istorie socială; Etnicitate si nationalism; Istoria stiintelor; Teorii sociale.
Anul și insitutuția obținerii doctoratului: 2006; Universitatea din Bucuresti
Două lucrări representative: Introducere in antropologia politică, Polirom, 2009 The Imagining of National Spaces in Interwar Romania, Nationalities Affairs, 2008
Cursuri predate ȋn acest an: Antropologia dezvoltării (L); Istorie socială (L); Antropologie clasică (L); Teorii sociologice clasice (L)
Domenii prioritare pentru licenta: Istorie socială/ istorie culturală; Procese de inscriere, expunere, mobilizare si guvernare a identitatilor; Antropologia turismului, patrimoniului. Turism identitar; Etnicitate, nationalism, noi nationalisme; Antropologia dezvoltarii; Istoria stiintelor sociale …citeste mai mult

 

Prof. dr Lambru Mihaela
E-mail: lmb.ro@yahoo.com
Ore de consultatie: Miercuri: 12 – 14 , Bulandra ,sala 501
Domenii de interes: Analiza politici publice şi administraţie publică; Orgnizaţii neguvrnamentale; Economie socială.
Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2005, Universitatea din Bucuresti
Două lucrări representative: Politici piblice şi administrative. Dimensiunea participativăa politicilor publice,2009.
Cursuri predate ȋn acest an: Teorii în administraţi apublică (L); Managementul organizaţiilor neguvernamentale
Domenii prioritare pentru licenta: Politici publici (analiză), Politici sociale, Organizaţii neguvernamentale, Reforma serviciilor sociale, Economie socială, Dezvoltare internaţională, Participere publică (politici publice), Management public. …citeste mai mult

 

Prof. dr. Laura Grunberg
E-mail:
laura.grunberg@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie: Joi :
16 -18 , Schitu Magureanu nr.9, sala
Domenii de interes:
Sociologia genului, Gender studii, Sociologia corpului, Sociologia educației, teorii ale supravegherii (Surveillance Studies); mișcarea feministă, literatura pentru copii
Anul și insitutuția obținerii doctoratului:
2000, Universitatea din București
Două lucrări reprezentative:
-Grünberg, Laura, 2008, biONGgrafie. Istoria trăită a unui ONG de femei. Bucureşti: Polirom (inclusă în baza de date internaţională FRAGEN/European Women’s libraries and scholars; ISBN 978-973-46-1093-8 http://www.fragen.nu/aletta/fragen/SNSP-9789734610938.pdf#search=Laura Grunberg
-Grünberg, Laura, 2014. "Lived feminism(s) in post-communist Romania.", în Grewal Inderpal & Bernal Victoria (eds.), After the Boom: Feminisms, States and Neoliberalisms. Durham, NC: Duke University Press.
Pagină personală:
http://unibuc.academia.edu/LauraGrunberg
Cursuri predate ȋn acest an:
Comunicare în Organizații (L), Introducere în Sociologia Genului (L); Gender Studies (M), Media Studies (M), Gen și Consum (M)
Domenii prioritare pentru licenta:
construcția socială a genului/dimensiunea de gen a instituțiilor sociale (educație, familie, media, corp, politică, sănătate, artă, literatură, spațiu public, spațiul virtual, consum, etc.); intersecționalitate; biotehnologie; metodologii feministe; neosexism; discriminări urbane; violență, tipologii culturale și comunicare, analiza de cadru; artă și societate... citeste mai mult

 

Prof. dr. Dan Dungaciu
 E-mail: dan.dungaciu2012@gmail.com
Consultaţii: programarea pentru consultaţii se poate face la adresa de mail menţionată
Domenii de interes: doctrine de securitate, studii de securitate, teorii sociologice, teoria relaţiilor internaţionale, sociologia naţiunii şi naţionalismului
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2002 – Universitatea din Bucureşti
Cele mai recente lucrări: Enciclopedia de Diplomație (coordonator și autor), Bucureşti, Editura RAO, 620 p. 2019; Enciclopedia Relaţiilor Internaţionale (coordonator și autor), Vol. I și II, Bucureşti, Editura RAO, 691 p. + 696 p., 2017
Cursuri predate: Doctrine de securitate (Master Studii de securitate), Dilema de securitate a României în Războiul Rece (Master Studii de securitate)
Domenii prioritare pentru lucrări de licenţă şi master: comunicare strategică şi război informaţional, studii de securitate şi relaţii internaţionale, doctrine de securitate...citeste mai mult

 

Prof.univ.dr Popescu Raluca
E-mail: raluca.popescu@ sas.unibuc.ro
Orar de consultatie: Marti: 18 – 20, Cancelarie 2
Domenii de interes: Sociologia familiei, Metodologia cercetări, Antropologie, Sociologia valorilor, Politici sociale, Studii de gen
Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2009, Universitatea din Bucuresti
Două lucrări reprezentative: Introducere în sociologia familiei, Polirom, 2008; Valori ale românilor,Iaşi Institutul European,2007
Cursuri predate ȋn acest an: Explicaţia sociologică (L), Studiul valorilor sociale (L)
Domenii prioritare pentru licenta: Cuplu, iubire, emoţii; Consum cultural; Spaţiu, Locuire; Haine, modă, Comunităţi muzicale, Stiluri de viaţă, Cercetări empirice, Etnografi, Metode de cercetare de graniţă...citeste mai mult

 

Conf.dr Dobrică Petronel
E-mail: petroneld@yahoo.com
Ore de consultatie: Luni: 16 -18, Bulandra ,sala 501
Domenii de interes: Sociologia devianţei,Sociologia pedepsei,Sociologia dreptului
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2002; Universitatea din Bucureşti
Două lucrări reprezentative: Sociologie, 2010, Ed Polirom; Viaţa cotidiană în închisoare, 2010, Sociologie Românească, Polirom Cursuri predate în acest an: Sociologia devianţei (L),Sociologia pedepsei (M),Sociologia delicvenţei (M), Introducere in sociologie (L)
Domenii prioritare pentru licenţă: Sociologia devianţei, Sociologia pedepsei,Sociologia instituţiilor penitenciare ,Sociologia dreptului…citeste mai mult

 

Conf.dr. Ionel Nicu Sava
DATE DE CONTACT
:
E-mail: insava@sas.unibuc.ro
Domenii de interes general: Sociologia dezvoltarii (ENG), Sociologia actiunii collective, Relaţii Internaţionale, Studii de securitate
Anul și insitutuția obținerii doctoratului: 1999, Universitatea din Bucurști
Două lucrări reprezentative: Doctrine și partide politice europene (2007)
Pagină personală: (99+) Ionel N Sava | University of Bucharest - Academia.edu
Cursuri predate în acest an: Sociologia relațiilor intl., Sociology of development, Cultural Diplomacy (Unesco)
Domenii prioritare pentru licență: Teoria socială internaționala, Globalizare și formarea identităților,
Risc si societate,... citeste mai mult 

 

Conf. dr Vasile Marian
E-mail: marian.vasile@sas.unibuc.ro
Orar de consultatie: Miercuri: 16-18, Schitu Măgureanu nr. 9, sala 402. Vă rog să anuntați în prealabil la adresa de e-mail marian.vasile@sas.unibuc.ro
Domenii de interes: Stil de viață sănătos; Consum sustenabil; Bunăstarea subiectivă (satisfacția cu viața și fericirea).
Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2010, Universitatea din Bucuresti
Două lucrări reprezentative: Marian Vasile. (2014). Introducere în SPSS pentru cercetarea socială și de piață. O perspectivă aplicată. Iași: Editura Polirom
Marian Vasile. (2010). Stiluri de viață în România postcomunistă. Ce modele comportamentale adoptăm și de ce. Iași: Editura Lumen
Pagină personală: http://www.marian-vasile.ro
Cursuri predate ȋn acest an: Aplicații de măsurare socială folosind SPSS: elaborarea instrumentelor de cercetare socială și de marketing și analizarea datelor culese cu acestea (licență); Argumente sociologie (master); Cercetare de piață (master); Statistica în cercetarea socială (master); Eye tracking research (master); Introducere în marketing (licență); Introducere în SPSS pentru marketing (licență)
Domenii prioritare pentru licenta: Stil de viață sănătos; Consum sustenabil; Bunăstarea subiectivă (satisfacția cu viața și fericirea) ...citeste mai mult

 

Conf. dr. Claudia N. Câmpeanu
E-mailclaudia.campeanu@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie: Sem 2 2020: Miercuri 12-14 sala 404. Vă rog trimiteți un email în prealabil.
Domenii de interes: Antropologia mediului, Sisteme socio-ecologice, Studii de gen, Etnicitate, Sunet, studii interdisciplinare, Transilvania de Sud.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008; The University of Texas at Austin
Două lucrări reprezentative(carţi sau articole): 2017. "Kronenfest/Ziua Coroanei după migrația sașilor: reconfigurări ale etnicității într-un sat din sudul Transilvaniei", în Reinventând Germanitatea: Etnicizare, mobilitate și împrumut la marginea Europei, Editori: O. Oltean, R.G. Aghel și C. Schuster, Tritonic, pp.337-367. 2014. Adaptation and pathways of change and response: A case study from Eastern Europe. Global Environmental Change: Human and Policy Dimensions 28: 351-367.
Cursuri predate în acest an: Cercetare etnografică, Antropologie clasică, Antropologia mediului, Antropologie vizuală, Rasă și etnicitate; Academic writing, Comunicare și redactare.
Domenii prioritare pentru licenţă: mediu/natură/agricultură, gen și sexualitate, subculturi, cultură expresivă, etnicitate, justiție socială. ...citeste mai mult

 

Conf. dr. Luana Pop ...citeste mai mult

 

Conf. dr. Paula Tufis
E-mail: paula.tufis@sas.unibuc.edu
Ore de consultație: Vineri: 16 – 18 , Panduri, sala 106
Domenii de interes: stratificare socială, sociologia educației, valori referitoare la gen, valori parentale, migrație, metode cantitative de cercetare și analiză a datelor
Anul și instituția obținerii doctoratului: 2007, Pennsylvania State University
Două lucrări reprezentative: Tufiș, P. A. 2012. Status Attainment: Predictable Patterns or Trendless Fluctuation? Iași: Institutul European.
M. Voicu and P.A. Tufiş. 2012. “Trends in Gender Beliefs in Romania:1993-2008”. Current Sociology, 60 (1): 61-80.
Pagină personală: http://www.tufis.ro/paula
Cursuri predate în acest an: Structură și mobilitate socială, Modelare cauzală, Cercetare sociologică avansată
Domenii prioritare pentru licență: stratificare socială și educațională, schimbare socială și valori în abordare cantitativă ...citeste mai mult

 

Prof. Dr. Marian-Gabriel Hâncean
E-mail: gabriel.hancean@sas.unibuc.ro
Ore de consultație: se stabilesc de comun acord, prin programare prealabilă.
Domenii de interes: analiza rețelelor sociale (e.g. legături pozitive și negative, capital social organizațional, scalare vizuală a rețelelor, rețele colaborative); sociologia organizaţiilor (e.g. analiza structurilor formale din perspectiva diminuării costurilor tranzacţionale, analiza clusterelor industriale, analiza populaţiilor de universităţi), comportament organizaţional (e.g. analiza impactului atributelor individuale asupra configuraţiilor structurale, analiza impactului factorilor structurali asupra performanţei individuale). Informații detaliate legate de activitatea profesională sunt disponibile pe pagina de web: http://www.gabrielhancean.wordpress.com
Anul și instituția obținerii doctoratului: 2009, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București.
Lucrări reprezentative (cărți sau articole): Hâncean, Marian-Gabriel, Matjaz Perc and Lazăr Vlăsceanu. 2014. 'Fragmented Romanian Sociology: Growth and Structure of the Collaboration Network'. PLoS ONE 9(11): e113271.
Hâncean, Marian.-Gabriel. 2014. Rețelele sociale. Teorie, metodologie și aplicații. Iași: Polirom..
Lista completă a publicațiilor, actualizată periodic, este disponibilă pe adresa http://www.gabrielhancean.wordpress.com
Pagina personală: https://sites.google.com/site/gabrielhancean/home sau http://www.gabrielhancean.wordpress.com
Domenii prioritare pentru licență: Analiza capitalului social (intra)organizaţional (”capitalizarea„ -acces la resurse prin intermediul legăturilor sociale și ”coordonarea„ - capacitatea de a coordona resursele la nivel de rețea socială); Omogenitatea socială (”contagiunea„ – dobândirea de caracteristici determinată de poziționarea socială și ”adaptarea„ – adaptarea ocupanților pozițiilor structurale la diverse seturi de condiții și dependențe)...citeste mai mult

 

Conf. Dr. Toth Cosmin
E-mail: cosmin.toth@unibuc.ro
Orar de consultatie: Marti: 18 – 20, Sediul din Panduri, Birou 108
Domenii de interes: Sociologia organizaţiilor, Decizie si rartionalitate, Analiză de discurs
Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2012, Universitatea Bucuresti
Două lucrări reprezentative (cărti sau articole): 2020, Toth, C. 2020. "Repertoires of Vaccine Refusal in Romania" Vaccines 8, no. 4: 757. https://doi.org/10.3390/vaccines8040757; 2015, Raționalitatea în științele sociale. Implicațiile metodologice și epistemologice ale unui concept, Editura Tritonic, București. 
Cursuri predate ȋn acest an: Comportament organizaţional , Cultură organizatională in administratia publica, Netnografie si alte strategii de cercetare in mediul online, Conflict, negociere si tehnici de luare a deciziei.
Domenii prioritare pentru licenta: Sociologia organizaţiilor, Sisteme de luare a deciziei, Comportament organizaţional …citeste mai mult

 

Conf. dr. Mara Stan
Email: mara.stan@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie: Marti, Panduri (parter, 105A)
Domenii de interes: resurse umane, dezvoltare urbana, sociologia timpului, dezvoltare durabila, responsabilitate sociala corporativa
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2012, Univ. Bucuresti, Sociologie
Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole):  Time Use Patterns in Bucharest emerging Suburbs – from expectations to challenges. (2014) Berlin: LAP (Lambert Academic Publishing).
“Avantaje competitive ale practicilor de management resurse umane în universitǎţi europene de top. Discurs institutional şi regândirea strategiilor de MRU în universitǎţi româneşti.” (2013) Revista Transilvanǎ de Ştiinţe Administrative. 1/2013: 22-41
Cursuri predate în acest an: Metode de cercetare in resurse umane (L), Resurse umane in contextul globalizarii (L), Introducere in management (L - seminar)
Domenii prioritere pentru licenţă: Resurse umane, bugete de timp, echilibrul cariera-viata personala, CSR, sustenabilitate, sociologie urbana....citeste mai mult

 

Conf.dr. Zamfirache Irina
E-mail: irina.zamfirache@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie:
Vineri: 12 – 14, Schitu Magureanu nr.9, Centrul de Geopolitica
Domenii de interes:
Sociologia elitelor, Sociologie politica, Sociologia deviantei
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:
2013, Universitatea din Bucuresti
Două lucrări reprezentative(carţi sau articole):
Zamfirache, Irina, 2013, Elitele si sistemul social, Editura Universitatii din Bucuresti
Zamfirache, Irina, 2014, Despre securitate in contextul globalizarii, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica
Cursuri predate in acest an: S
ociologie politica, Sociologia elitelor, Mortalitate si modernism, Devianta si criminalitate in spatiul urban
Domenii prioritare pentru licenţă: Sociologia elitelor, Despre relaţia elite-mase sau ce rol au elitele în procesul globalizării, Reprezentari si ritaluri asociate mortii, Sociologia deviantei, Devianta in spatiul urban, Sociologia institutiilor totale ...citeste mai mult

 

Lector.dr Ghişoiu Claudia
E-mail: claudia.ghisoiu@gmail.com
Ore de consultatie: Miercuri: 12 -14, Schitu Magureanu nr.9, sala 402
Domenii de interes: Limba engleză, Gender studies, Comunicare inter culturală-Multiculturalism, Identitate, Sociologia corpului
Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2010, Universitatea din Bucuresti
Două lucrări reprezentative: Sociolingvistica ȋn era globalizării (2006) Identitate în uniunea Europeană(2011)
Cursuri predate ȋn acest an: Limba engleză (L), Probleme globale contemporale (nu în acest an)
Domenii prioritare pentru licenta: Studii de gen, feminism-postfeminism, Probleme identitare (UE, minorităţi, naţiune, naţionalism), Comunicare - Sociolingvistică, Sociologia sportului-corpului, Uniunea Europeană...citeste mai mult

 

Lect. dr. Lucian Pop ...citeste mai mult

 

Lect. dr. Daniela Urse
Email: daniela.urse@sas.unibuc.ro
Domenii de interes: Politici Sociale, Politici sociale europene, Asigurări sociale, Sociologia riscului, Metode de cercetare sociologică.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2013, Universitatea din București
Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole):
Cursuri predate în acest an:
Domenii prioritare pentru licenţă: Politici sociale, Asigurări sociale, Sociologia riscului, Evaluarea programelor. ...citeste mai mult

 

Lect. dr. Vlad Grigoras
E-mail: vlad.grigoras@sas.unibuc.ro
Domenii de interes: Politici sociale, Evaluare de impact, Metode și tehnici de cercetare sociologică, Sondaje de opinie.
Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2011, Universitatea din Bucuresti
Două lucrări reprezentative: Teșliuc, Emil, Grigoraș Vlad, Stănculescu Manuela (Coord). 2015. Background Study for the National Strategy on Social Inclusion and Poverty Reduction 2015-2020. The World Bank.
Stănculescu Manuela, Grigoraș Vlad, Teșliuc Emil, Pop Voichița (Coord). 2015. (2015). Romania: Children in Public Care. The World Bank
Domenii prioritare pentru licență: Sărăcie și excluziune socială; Evaluare de politici/programe; Cercetare sociologică utilizând metode de cercetare cantitativă.
...citeste mai mult

 

 

Lect. dr. Magdalena Crăciun
E-mai: magda.craciun@sas.unibuc.ro 
Ore de consultatie: Luni: 10 – 12, Schitu Magureanu nr 9, Cancelarie 2

(vă rog să anuntați în prealabil prin email)

Domenii de interes: Cultură materială, Consum, Antropologie economică, Teorii contemporane în antropologie

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2010; University College London 
Două lucrări reprezentative(carţi sau articole): (2017) Islam, Faith and Fashion: The Islamic Fashion Industry in Turkey. Bloomsbury Academic: London & New York; (2014) Material Culture and Authenticity: Fake Branded Fashion in Europe. Bloomsbury Academic: London & New York.
Cursuri predate în acest an: Antropologie Contemporană, Sociologia consumului şi cumpărării, Consum sustenabil, Antropologie Economică, Cultură Materială
Domenii prioritare pentru licenţă: consum, mall-uri și piețe, îmbrăcăminte și modă, artă și estetică, clasă de mijloc, antreprenoriat, metode etnografice ... citeste mai mult

  

Lect. dr. Alexandra-Gabriela Constantinescu
Email: alexandra.constantinescu@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie: Luni: 12-14, Schitu Magureanu nr.9, etaj 1
Domenii de interes: Opinie publică, Sociologia organizaţiilor, Comunicare în organizaţii, Metode şi tehnici de cercetare în sociologie
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2013, Universitatea din Bucureşti
Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole):  Constantinescu, Alexandra-Gabriela. (2013). Motivaţie şi satisfacţie în procesul de muncă. Comparaţie 2008-2010. Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti. Constantinescu, Alexandra-Gabriela. (coordonator). (2013). Lumea peste 20 de ani. Exerciţiu de imaginaţie sociologică. Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti.
Cursuri predate în acest an: Opinie publică şi comunicare, Metode şi tehnici de cercetare în sociologie, Comunicare în organizaţii
Domenii prioritere pentru licenţă: opinie publică, comunicare şi comportament organizaţional, publicitate....citeste mai mult

 

Conf. univ. dr. Ștefania Matei
E-mail: stefania.matei@sas.unibuc.ro
Ore de consultație: Luni: 14.00 – 16.00, Panduri, sala 002
Domenii de interes: Mediere tehnologică; Postfenomenologie; Memorie colectivă; Imortalitate socială; Sociologia timpului;
Anul și instituția obținerii doctoratului: 2015, Universitatea din București
Două lucrări reprezentativeMatei, Ștefania & Marian Preda. 2019. “When Social Knowledge Turns Mathematical - The Role of Formalisation in the Sociology of Time.” Time & Society 28(1):247–72. Matei, Ștefania. 2018. “Responsibility Beyond the Grave: Technological Mediation of Collective Moral Agency in Online Commemorative Environments.” Design Issues 34(1):84–94.
Cursuri predate în acest an: Cunoașteri și comunități de practică mediate tehnologic (M); Sociologia timpului (M);
Domenii prioritare pentru licență: Procese de mediere tehnologică în era digitală... citeste mai mult
 
 
 
Lect. dr. Bobb Andreea
E-mail: deica_moldoveanu@yahoo.com
Ore de consultatie: Marti: 14- 16, Bulandra 501
Domenii de interes: Psihologie sociala; Metode si tehnici de cercetare sociologica
Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului:
Două lucrări representative: Bobb, Andreea (2010). In S. Chelcea (coord.). Psihosociologie. Teorii. Cercetari, aplicatii. Bucuresti: Editura Polirom.Bobb, Andreea (2008). Ancheta sociologica: frauda intelectuala, rusinea si vinovatia in universitati. In S. Chelcea (coord.). Rusinea si vinovatia in spatiul public. Pentru o sociologie a emotiilor (pp. 270-305). Bucuresti: Editura Humanitas.
Cursuri predate ȋn acest an: Psihologie socială, Metode si tehnici de cercetare sociologica
Domenii prioritare pentru licenta: Psihologie sociala…citeste mai mult
 
 
Lect. dr. Florin Poenaru
Email: poenaru.florin@gmail.com
Domenii de interes: teorii sociologice și antropologice, clase sociale, socialism și post-socialism.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2013, Central European University, Budapest.
Două lucrări representative: Locuri comune (Tact, 2017). "Power at Play: Soccer Stadiums and Popular Culture in 1980s Romania." In Breaking Away from Ideology and Everyday Routine in Eastern Europe, 1945-1989, edited by Cathleen M. Giustino, Catherine J. Plum and Alexander Vari, New York and London: Berghahn Books, 2013.
Cursuri predate în acest an: Teorii sociologice contemporane (L) Teorii și metode (M).
Domenii pentru licență: teorii, istorie recentă, antropologie urbană, clase, capitalism... citeste mai mult
 
 
Lector dr. Irina Zamfirescu

E-mail: irina.zamfirescu@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie: marțea, 12.00 – 14.00; miercurea, 11.00 – 14.00, Schitu Măgureanu nr. 9.
Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2018, Universitatea din București
Două lucrări reprezentative: Housing eviction, displacement and the missing social housing of Bucharest, 2015, Revista Calitatea vieții, 26 (2) (2015), pp. 140-154
Cursuri predate in acest an: Antropologie Urbană, Urban Sociology
Domenii prioritare pentru licenta: locuire, oraș, administrație publică, drepturile omului, libertate de exprimare... citeste mai mult

 
 

Lector dr. Lucian Rotariu
E-mail: rotariu_stefan_lucian@yahoo.com, rotariu.lucian@unibuc.ro;
Ore de consultație: stabilite de comun acord (fizic la Schitu Măgureanu nr. 9 sau online);
Domenii de interes: devianță socială și criminalitate, sociologie juridică, corupție, procese sociale de instituționalizare, sărăcie și excluziune socială, sisteme punitive alternative închisorii, reabilitare și reinserție socială, prevenirea criminalității, victime și agresori, drepturi și libertăți;
Anul şi instituția obţinerii doctoratului: 2015, Universitatea din București;
Două lucrări reprezentative: (2016). Jilava: O radiografie socială a unui penitenciar. București: Ars Docendi și (2021) Once you pass the gates you are someone else. București: Tritonic;
Cursuri predate in acest an: Devianță și corupție (M), Sociologia dreptului (L), Sociologia instituției intermediare (M);
Domenii prioritare pentru licență: sociologie juridică, devianță și corupție, procese sociale de instituționalizare, sărăcie și excluziune socială, ..., citeste mai mult

 

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala