Studenti

Ghidul studentului FSAS

Taxe de școlarizare pentru anul universitar 2024-2025

Hărțuire și discriminare – formular sesizare

Burse

Studenţilor care nu beneficiază de burse de studiu li se pot acorda, la cerere, burse sociale, în funcţie de situaţia materială a fiecărei familii.

Practică

Practica de specialitate reprezintă pentru studenţi cadrul de aplicare şi consolidare a cunoştinţelor teoretice, cadrul desăvârşirii lor profesionale. Conştientizându-se importanţa practicii de specialitate pentru procesul de formare în profil profesional, la nivelul celor două departamente s-a creat şi dezvoltat un model de organizare a perioadelor de practică, o metodologie de coordonare, îndrumare şi evaluare a studenţilor practicieni.

Calendar academic

Structura anului universitar 2016/2017

Orar

Aici puteți consulta orarul săptămânal al cursurilor și seminariilor, pe grupe de studenți, pe săli și pe profesori. De regulă, cursurile sunt programate săptămânal pentru fiecare disciplină, seminariile sunt programate o dată la două săptămâni.

 

Eliberare documente


Cazare

Studenții care doresc loc la cămin sunt rugați să fie prezenți: aceștia vor fi listați (listă comună pentru toți anii, dar separată pentru băieți, respectiv fete) și ordonați în funcție de medie. În ordinea descrescătoare a mediei, studenții își vor putea alege locul dorit din cele disponibile.

Cariere


Tabere studențești

Studenţii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti beneficiază de 27 de locuri în tabere, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadrul organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive.


Şcoli de vară

Prima ediţie a Şcolii de Vară Grupuri de Risc şi Servicii Sociale de Suport organizată de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti s-a încheiat cu succes.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice

Societății contemporane îi este specifică o mare diversitate a subiectelor și temelor care pot fi abordate de sociologi, iar schimbările și riscurile sociale care se dezvoltă într-un mod din ce în ce mai alert sunt o adevarată provocare pentru domeniul asistențial actual. De asemenea, interdisciplinaritatea devine de cele mai multe ori o condiție necesară ipentru un bun demers de cunoaștere în științele sociale.

Asociaţii şi cluburi ale studenţilor

Apariţia unui cadru formal pentru activităţile desfăşurate de către studenţii acestei facultăţi a reieşit în mod natural, ca urmare a proiectelor existente pe parcursul anilor universitari trecuţi. Cu alte cuvinte, existăm ca şi grup, ca o consecinţă a diferitelor „evenimente” la organizarea cărora ne-am implicat: Balul Bobocilor, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor, diferite dezbateri sau proiecte, traininguri, târguri, chiar această revistă.

Regulament studenti


Fise Discipline Asistenta Sociala


Fise Discipline Sociologie


Concert umanitar Student bun de Craciun


Lucrari de licenta / dizertatie

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala