Bursă de studiu

Criteriul de acordare a bursei de studiu este media generală obţinută în anul precedent, iar pentru studenţii din anul I se ia în calcul nota de la admitere.

O condiţie esenţială pentru a beneficia de bursă, dacă ai media necesară, este să fii integralist, adică să ai toate examenele promovate (fără restanţe). Până la sfârşitul lunii octombrie se va cunoaşte suma de bani repartizată pentru facultatea noastră, iar în funcţie de această sumă se va calcula numărul de burse acordate fiecărui an. Vor beneficia de burse de studiu studenţii cu mediile cele mai mari. E bine să ştiţi că, în calculul mediilor generale pentru acordarea de burse de studiu se va lua în considerare şi nota de la examenul de mărire.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala