Prof. dr Lambru Mihaela

E-mail: lmb.ro@yahoo.com

Ore de consultatie: Miercuri: 12 – 14 , Bulandra, sala 501

Domenii de interes: Analiza politici publice şi administraţie publică; Orgnizaţii neguvrnamentale; Economie socială.

Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2005, Universitatea din Bucuresti

Două lucrări representative: Politici piblice şi administrative. Dimensiunea participativăa politicilor publice,2009.

Cursuri predate ȋn acest an: Teorii în administraţi apublică (L); Managementul organizaţiilor neguvernamentale

Domenii prioritare pentru licenta: Politici publici (analiză), Politici sociale, Organizaţii neguvernamentale, Reforma serviciilor sociale, Economie socială, Dezvoltare internaţională, Participere publică (politici publice), Management public.

RESURSE:

  • CV - limba română
  • CV - limba engleză

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala