Prof.dr Marinescu Valentina

DATE CONTACT:

E-mail: valentina.marinescu@yahoo.com, vmarinescu9@yahoo.com 

Ore de consultatie: Vineri: 14 – 16, Bulandra

Domenii de interes: Sociologia comunicării de masă,Metode de cercetare în comunicare,Sociologia mass-media

Anul și insitutuția obținerii doctoratului: 2000; Universitatea din București

Două lucrări reprezentative: Introducere în teoria comunicări-CH Beck,2011; Metode de cercetare,CH Beck, 2010

Cursuri predate ȋn acest an: Sociologia mass- media (L); Metode calitative de cercetare (M); Analiza conţinutului media (M); Media Planning (M).

Domenii prioritare pentru licenta: Sociologia comunicării de mase; Sociologia mass-media; Analiza audienţei medie tradiţionale şi noi media; Sociologia jurnaliştilor şi a organizaţiilor media ,Strategii media după 1990 în România, Sociologia publicităţi

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala