Proiecte de cercetare

Recrutare si selectie studenti pentru Practipass

Titlul proiectului: Programul de practica pentru studenti "Protectia copilului – de la teorie la practica" (Practipass)

Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61957, finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

Dezvoltare Regionala

Proiectul isi propune adaptarea ofertei din învatamântul superior la nevoile pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere, prin dezvoltarea, extinderea si îmbunatatirea programelor universitare noi de masterat în concordanta cu sistemul de calificari si nevoile reale de pe piata muncii definite de actori cheie relevanti (studenti, actori economici, institutii de învatamânt).

FP7 “SocIEtY” - Social Innovation │ Empowering the Young for the Common Good

Obiectivul general al SocIEtY este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor tinere dezavantajate prin intermediul inovării sociale. În acest sens, obiectivul SocIEtY este, nu numai de a identifica oportunități de a reduce inegalitățile, dar, de asemenea, să extindă și construiască cunoștințe și instrumente pentru obiectivul fundamental de politică, adică "viață mai bună pentru toți".

STEPS2

STEPS 2 Resettlement aims to support the effective delivery of Framework Decision (FD) 2008/909/JHA (transfer of prisoners) by investigating and analyzing the legal and practical obstacles that may hinder its implementation and execution in all Member States (MS).

Brain@Home: Moving and enhancing brain training for an active life

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Bucuresti impreuna cu partenerii sai, Siveco Romania S.A, Casa Di Cura Privata del Policlinico, Media Hospital S.r.l, Panon Business Network Association si Karma Interactive Ltd., contrbuie la dezvoltarea si implementarea unui proiect conceput pentru mentinerea calitatii vietii a persoanelor de varsta a treia.

Sociolog pe piața muncii

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala