Cercetare

Centre de cercetare

Cercetarea aplicată este reprezentată de cele cinci centre de cercetare, în care colaborează profesori, masteranzi şi doctoranzi: Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Servicii Sociale, Centrul de Studii Europene asupra Ocupării Forţei de Muncă şi Politicilor Sociale, Centrul de Cercetare a Structurilor şi Proceselor Sociale, Centrul de Geopolitică şi Antropologie Vizuală, Centrul pentru Vârsta a Treia, Centrul de Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare. 

Proiecte de cercetare

În ultimii douăzeci de ani a avut loc o dezvoltare extraordinară a învăţămîntului sociologic şi de asistenţă socială, şi a cercetării de profil din România. Facultatea noastră s-a angajat sistematic si programatic încă de la început în efortul de a reconstrui pe baze solide domeniilor Sociologie şi Asistenţă Socială în România, prin dezvoltarea unor programe academice de calitate, prin iniţierea si implementarea unor proiecte de cercetare inovatoare în arii de specializare diverse, prin activităţi de suport pentru comunitatea sociologilor şi asistenţilor

Publicaţii academice

Revista de Asistenţă Socială (http://www.revistadeasistentasociala.ro/) Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology ( http://compaso.ro) International Review of Social Research (http://www.irsr.eu)

Evenimente

Why legalize? Reţeaua Română de Reducere a Riscurilor (RHRN) organizează conferinţa publică ce are ca temă principală creșterea vizibilității dezbaterii în privinţa politicilor pe droguri în România. Evenimentul este organizat în colaborare cu Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Servicii Sociale, Hungarian Civil Liberty Union (HCLU) şi Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) şi vine în continuarea activităților de advocacy pentru modificarea legislației actuale pe droguri, care a fost inițiată prin dezbaterea de la Camera Deputaților din 26 februarie 2010.

Biblioteca SociolBuc

Scopul proiectului ”Școala Sociologică de la București” (SOCIOLBUC) este de a facilita accesul la lucrările interbelice și post-belice produse în spațiul ideatic al SSB prin constituirea unei biblioteci virtuale și de a identifica nucleul viabil, pe termen lung, în cercetarea și acțiunea socială care vine pe linia Școlii. 

Biblioteca V.TREBICI

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala