Biblioteca Sociolbuc


Lucrările disponibile în format electronic, referitoare la Școala Sociologică de la București (SSB), sunt reduse ca număr, dispersate in diferite locuri, iar cele tipărite sunt greu accesibile. Scopul proiectului ”Școala Sociologică de la București” (SOCIOLBUC) este de a facilita accesul la lucrările interbelice și post-belice produse în spațiul ideatic al SSB prin constituirea unei biblioteci virtuale și de a identifica nucleul viabil, pe termen lung, în cercetarea și acțiunea socială care vine pe linia Școlii.

Arhiva electronică pe care o propunem cititorilor este centrată pe producția știintifică a sociologilor Dimitrie Gusti, Anton Golopenția, Traian Herseni, Henri H. Stahl si Mircea Vulcănescu.

Realizare proiect, etapa I:

  • prof. DUMITRU SANDU
  • prof. SANDA GOLOPENȚIA
  • dr. IONUȚ BUTOI

Continuare proiect, etapa a II-a:

  • dr. DELIA BĂDOI
  • dr. ALIN CROITORU

 NOUTĂȚI în arhiva SociolBuc, în secțiunea: Henri H. Stahl

Contribuții la studiul satelor devălmașe românești. Ediția a doua, ingrijita si studiu introductiv de Paul H. Stahl. Volumele I si II, 1998

Proiectul SOCIOLBUC, realizat prin voluntariat, a beneficiat ,din prima etapă de realizare ,de aportul mai multor persoane și instituții. Decanatul și Biroul Departamentului de Sociologie aduc mulțumiri, în acest sens:

  • domnului director Marcel Popa și Editurii Enciclopedice ,pe care domnia sa o conduce ,pentru sprijinul dat proiectului ,prin acordul de preluare pentru SOCIOLBUC a mai multor materiale din volume puse în circulație de către Editură,
  • doamnei Sanda Golopenția, doamnei Ioana-Maria-Mărgărita (Măriuca) Vulcănescu, doamnei Irina Stahl și domnului Alexandru Stahl pentru permisiunea de pune în circulație formatul electronic al unor opere semnate de Anton Golopenția, Mircea Vulcănescu și, respectiv, Henri H. Stahl. Implicarea directă a doamnei profesoare Sanda Golopenția în munca echipei de lucru pentru prima etapă a proiectului a constituit o contribuție pentru care, profesori și studenți ai acestei Facultăți, îi rămânem recunoscători.
  • domnului Ionuț Butoi, fost doctorand al Facultății noastre, îi datorăm, de asemenea, mulțumiri pentru sprijinul deosebit adus proiectului prin realizarea secțiunii referitoare la Mircea Vulcănescu.
  • domnului doctorand Alin Croitoru pentru contribuția adusă la rezolvarea unor probleme tehnice ale construcției SOCIOLBUC,
  • domnului profesor Zoltan Rostas pentru sprijinul, în forme multiple, acordat proiectului (idei de lucru, împrumutarea unor volume pentru multiplicare din biblioteca proprie etc.). Opiniile exprimate în materialele asociate introducerii SOCIOLBUC aparțin strict semnatarilor lor.

CONDIȚII DE UTILZARE

Toate materialele din această bibliotecă digitală pot fi copiate sau tipărite numai pentru folosire în lucrări proprii, didactice sau de cercetare.Dreptul de difuzare în format electronic a fost acordat de către moștenitorii autorilor , acolo unde a fost cazul, pentru SOCIOLBUC. Citările pentru toate materiale (re)puse în circulație prin arhivă digitală (copii electronice după publicații existente sau texte originale de introducere la secțiunile Bibliotecii) se fac conform regulilor internaționale . Sigla SOCIOLBUC marchează documentele specifice bibliotecii virtuale a Școlii Sociologice de la București.

Școala Sociologică de la București

Lucrările disponibile în format electronic, referitoare la Școala Sociologică de la București (SSB), sunt reduse ca număr, dispersate in

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala