Bursă socială

Studenţilor care nu beneficiază de burse de studiu li se pot acorda, la cerere, burse sociale, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

  1. Studenți integraliști: orfani, ori cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
  2. Studenți integraliști bolnavi, care se află în evidența unitaților medicale, care suferă de: boli maligne, linfoame, talasemii, screloze multiple, bolnavi de SIDA, insuficiență renală cronică, sindromuri de malabsorbție grave, epilepsie, boli imunologice, diabet, cardiopatii congenitale, bolnavi TBC, infestați cu virusul HIV, hepatită cronică, astm bronșic, spondilită anchilozantă, reumatism articular acut, glaucom, miopie gravă, ulcer gastroduodenal (art.12, anexa 2 la HG 558/1998);
  3. Studenți integraliști a căror familie nu a realizat în cele trei luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar mediu brut pe membru de familie mai mare decât venitul minim pe economie.

Documentația necesară oținerii unei burse de ajutor social se regăsește în Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenti – ciclurile de studii licență și masterat, aprobat anual de către Senatul Universității din București.
Bursele sociale se acordă în limita fondului de burse obţinut de la Universitatea din Bucureşti, iar dosarele complete se discută în comisie.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala