Școala Doctorală de Asistență Socială

Contact: daniela.alecsa@sas.unibuc.ro

Școala Doctorală de Asistență Socială s-a înființat prin Ordinul ministrului educației 6914/29.12.2023, prin preluarea domeniului de doctorat în asistență socială început în cadrul facultății în anul 2022 și care gestiona la momentul înființării școlii doctorale un număr de 18 doctoranzi în domeniul asistență socială. Noua școală doctorală își propune să întărească capacitatea de cercetare fundamentală în asistență socială prin această nouă formă de organizare administrativă a activităților doctorale.

Prof.univ.dr. Doru Buzducea, UB, Director
Conf.univ.dr. Mihai Bogdan Iovu, UBB, Membru extern
Drd. Lucian Biru, Student reprezentant

Prof.univ.dr. Doru Buzducea (doru.buzducea@unibuc.ro), Google Scholar Profile
Prof.univ.dr. Ioan Durnescu (ioan.durnescu@unibuc.ro), Google Scholar Profile
Prof.univ.dr. Florin Lazăr (florin.lazar@sas.unibuc.ro), Google Scholar Profile

Secțiunea va fi completată pe măsură ce apar informații noi în legătură cu metodologia și calendarul de admitere 2024.

Admiterea constă în două probe:
       1. Proba scrisă: un test grilă din cele două manuale recomandate la bibliografie.
       2. Proba orală: susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de admitere.

Bibliografie (cărțile sunt disponibile la Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Schitu Măgureanu nr. 9):
       1. Payne, M., Modern Social Work Theory, 3rd edition, Palgrave Macmillan, 2005. (Traducerea în limba română: Payne, M., Teoria modernă a asistenței sociale. Iași: Polirom (2011)
       2. Babbie, E., The Practice of Social Research. International edition. Wadsworth. 2013. (Traducerea în limba română: Babbie, E., Practica cercetării sociale. Iași, Editura Polirom [2005] (2010)

Exemple subiecte admitere 2023 
Metodologie admitere 2023 
Tipuri de certificate lingvistice acceptate

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala