Asistenţă Socială

Practica de specialitate reprezintă pentru studenţi cadrul de aplicare şi consolidare a cunoştinţelor teoretice, cadrul desăvârşirii lor profesionale.

Conştientizându-se importanţa practicii de specialitate pentru procesul de formare în profil profesional, la nivelul Departamentului de Asistenţă Socială s-a creat şi dezvoltat un model de organizare a perioadelor de practică, o metodologie de coordonare, îndrumare şi evaluare a studenţilor practicieni.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala