sas.png

Admitere 2024

Programele de licență sunt: sociologie cu frecvență (specializările: sociologie, resurse umane, antropologie), asistență socială cu frecvență și asistență socială învățământ la distanță. Numărul de locuri (cu distribuția locuri pe taxă/buget) vor fi publicate curând.

Procesul de admitere pentru studii de licență și de masterat se deschide în luna iulie 2024. Dosarele se pot depune atât la facultate, cât și online. Dacă depuneți dosarul online, fișa de înscriere se completează în aplicație și documentele necesare se atașează conform instrucțiunilor, tot în aplicație. Dacă depuneți dosarul la facultate, atunci toate actele necesare se aduc imprimate, cu excepția fișei de înscriere care se completează în aplicație – aceasta se poate completa fie (a) de acasă, iar dosarul se analizează după ce este predat și sunt aduse documentele necesare, fie (b) din facultate, cu sprijinul voluntarilor.

Programele de master sunt disponibile în secțiunea Programe de studii, subsecțiunea Master (sau accesând direct accesând linkul: http://sas.unibuc.ro/descrierea-programelor-de-master)

Taxele de școlarizare pentru anul 2024-2025 sunt disponibile aici.

Admitere Licență:

Perioada de înscrieri este 8-17 iulie 2024, iar confirmarea locului (care este obligatorie) este în perioada 22-26 iulie 2024 (confirmarea se face obligatoriu cu prezență fizică, în sediul din Schitu Măgureanu nr. 9). Data limită de afișare a rezultatelor finale este 29 iulie 2024.

Pentru admitere este necesar să depuneți, alături de copii scanate ale unor acte (listă completă în linkul de mai jos), un eseu motivațional. Eseul va fi în română, cu excepția candidaților pentru locurile de la sociologie engleză (eseul va fi în engleză).

Detalii complete cu privire la numărul de locuri disponibile, procesul de înscriere, actele necesare, modalitatea de calcul a mediei de admitere, contestații, taxa de înscriere și școlaritate găsiți în subsecțiunea Admitere Licență 2024 (link direct: http://sas.unibuc.ro/admitere-licenta-2024)

Admitere Master:

Perioada de înscrieri este 8-17 iulie 2024. Repartizarea candidaților pentru concursul de admitere (interviu cu prezență fizică) va fi publicată pe 18 iulie 2024, iar susținerea interviului (probă obligatorie) are loc în 19 iulie 2024. Afișarea rezultatelor va fi pe 22 iulie 2024, iar confirmarea locurilor în perioada 23-26 iulie 2024 (confirmarea se face obligatoriu cu prezență fizică, în sediul din Schitu Măgureanu nr. 9).

Candidații vor depune un eseu academic (respectând normele obligatorii cu privire la citarea academică) cu tematica specifică programului de master pentru care candidează (eseul academic nu este un eseu de opinie și nici un eseu motivațional).

Detalii complete cu privire la numărul de locuri disponibile, procesul de înscriere, actele necesare, modalitatea de calcul a mediei de admitere, contestații, taxa de înscriere și școlaritate găsiți în subsecțiunea Admitere Master 2024 (link direct: http://sas.unibuc.ro/admitere-master-2024). Programele de master disponibile le puteți accesa aici.

Admitere Doctorat:

Admiterea la programul de doctorat are loc în septembrie 2024. Cerințele pentru admitere sunt disponibile pe site-urile Școlilor doctorale:

- Școala de Sociologie - http://doctorat-sociologie.ro/admiteresds/
- Școala de Asistență Socială - https://sas.unibuc.ro/scoala-doctorala-de-asistenta-sociala-1

Finalizarea studiilor:

Informații despre susținerea licenței și a disertației sunt disponibile în secțiunea Programe de studii, submeniurile Licență - Susținerea licenței (https://sas.unibuc.ro/sustinerea-licentei) și Masterat - Susținere dizertației (https://sas.unibuc.ro/sustinere-dizertatie). 

Informații secretariat

Informații despre secretariat găsiți în Despre FSAS, Secretariat. Link: https://sas.unibuc.ro/secretariat

Contul bancar al facultății: RO47RNCB0076010452620044, deschis la sucursala BCR sector 5, București. 

Date de contact

office@sas.unibuc.ro

Facultatea noastră desfășoară activitatea în două sedii:
- Schitu Măgureanu nr 9 (lângă Cișmigiu, metrou Izvor)
- Șoseaua Panduri nr. 90 (lângă clădirea Rectoratului, metrou Academia Militară)

Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea Contact.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala