Prof. univ. dr. Popescu Raluca

DATE DE CONTACT:

E-mail: raluca.popescu@sas.unibuc.ro

Orar de consultatie: Marti: 18 – 20, Cancelarie 2

Domenii de interes: Sociologia familiei, Metodologia cercetări, Antropologie, Sociologia valorilor, Politici sociale, Studii de gen
Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2009, Universitatea din Bucuresti

Două lucrări reprezentative: Introducere în sociologia familiei, Polirom, 2008; Valori ale românilor,Iaşi Institutul European,2007

Cursuri predate ȋn acest an: Explicaţia sociologică (L), Studiul valorilor sociale (L)

Domenii prioritare pentru licenta: Cuplu, iubire, emoţii; Consum cultural; Spaţiu, Locuire; Haine, modă, Comunităţi muzicale, Stiluri de viaţă, Cercetări empirice, Etnografi, Metode de cercetare de graniţă.

RESURSE:

  • CV - limba română
  • CV - limba engleză

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala