Lector.dr Ghişoiu Claudia

DATE DE CONTACT:

E-mail: claudia.ghisoiu@gmail.com 

Ore de consultatie: Miercuri: 12 -14, Schitu Magureanu nr.9, sala 402

Domenii de interes: Limba engleză, Gender studies, Comunicare inter culturală-Multiculturalism, Identitate, Sociologia corpului

Anul şi insitutuţia obţinerii doctoratului: 2010, Universitatea din Bucuresti

Două lucrări reprezentative: Sociolingvistica ȋn era globalizării (2006) Identitate în uniunea Europeană(2011)

Cursuri predate ȋn acest an: Limba engleză (L), Probleme globale contemporale (nu în acest an)

Domenii prioritare pentru licenta: Studii de gen, feminism-postfeminism, Probleme identitare (UE, minorităţi, naţiune, naţionalism), Comunicare - Sociolingvistică, Sociologia sportului-corpului, Uniunea Europeană.

RESURSE:

CV - limba română

CV - limba engleză

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala