Tabere studentesti

Tabere studentesti 2018:

Lista finala - studenti beneficiari Tabere 2018

Proces verbal - alocarea locurilor -21 iunie 2018

Borderouri alocarea pe serii si locatii - 2018

Proces verbal - numarul total de locuri alocate- 5 iunie 2018

Metodologie tabere studentesti 2018

Comisia de selectie 2018

 Termenul pentru depunerea dosarelor pentru Tabere 2018 s-a prelungit pana pe 4 iunie, ora 12.00. Dosarele, conform Metodologiei, se depun la Secretariat, la doamna Carmen Culea.

 

 

Tabere studentesti 2017:

ANUNŢ TABERE

Comisia de selecţie pentru Tabere 2017 s-a întrunit miercuri, 7 iunie 2017, ora 13.00. Rezultatele sunt afişate mai jos.

Din data de 9 iunie 2017, timp de 48 de ore se pot depune/trimite contestaţii, iar în data de 13 iunie 2017 se întruneşte comisia de contestaţii, dacă este cazul.

Lista finală va fi afişată până la data de 16 iunie, ora 16.00.

Repartizarea locurilor în Tabără 2017 - pe perioade şi locaţii - va avea loc în data de 21 iunie, ora 13.00, sala 201.

Studenţii care se vor regăsi pe lista finală vor avea asupra lor la repartizare, obligatoriu, carnetul de student vizat la zi şi CI/BI/paşaport (amândouă,original şi COPIE).

Constituirea comisiei de selecție a studenților beneficiari de locuri în taberele studențești

Facultatea de Sociologie si Asistență Socială, Universitatea din București, anunță constituirea Comisiei de selecție a studenților beneficiari de locuri în taberele studențești, organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului- Direcția Programe și Proiecte pentru Tineret și Studenți, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc “TEI”, în perioada vacanței de vară 2017, în conformitate cu articolul 16 din capitolul IV– Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară 2017, pentru studenții înscriși la cursurile de zi în instituțiile de învățământ superior de stat”.

Tabere studentesti 2017

Facultatea de Sociologie si Asistență Socială beneficiază de un număr de 32 de locuri în taberele studențești organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului- Direcția Programe și Proiecte pentru Tineret și Studenți, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc “TEI”, în perioada vacanței de vară 2017, în conformitate cu articolul 10 din secțiunea I – “Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară 2017, pentru studenții înscriși la cursurile de zi în instituțiile de învățământ superior de stat”.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala