Cazare

Cazare 2020-2021

Cererile* pentru cazarea in căminele Universității din București – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, vor fi depuse on-line, începând cu data de 20 august și până pe 20 septembrie la adresa: ​http://as-sas.ro/cazarecamin.

(Vă rugăm să respectați intervalul, doar în acest interval se activează link-ul.)

În cazul studenților care au fost cazați în căminele Universității și în anul universitar anterior, pentru justificarea continuității, aceștia vor încărca pe platformă o fotografie cu legitimația/contractul de cămin. În cazul în care aceștia nu vor încărca legitimația, continuitatea menționată nu va fi luată în considerare.

Metodologie cazare în căminele Universitatii din Bucureștii

Programul de funcționare al Comisiei de Cazare

1. REPARTIZAREA INIŢIALĂ 2020-2021

Studenţii care vor primi cazare, în urma analizei cererilor şi aplicării metodologiei, sunt rugaţi să îşi ridice repartiţia conform următorului program:

  • Perioada: 25-28 septembrie
  • Ora: 10.00-16.00
  • Locatie: Sala 303 (etaj 3, cladire veche, Bdul Schitu Magureanu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti)

2. REDISTRIBUIRI 2020-2021

Studenţii care nu au primit loc în cămin la repartiţia iniţială, dacă depun, ulterior, cerere de redistribuire după afişarea primei distribuţii (25-28 septembrie), în conformitate cu locurile rămase disponibile şi a aplicării metodologiei pot obtine un loc in camin si îşi pot ridica cererile pe data: 1 octombrie

  • Ora: 12.00-15.00
  • Locatie: Sala 303 (etaj 3, cladire veche, Bdul Schitu Magureanu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti)

3. RE-REDISTRIBUIRI 2020-2021

Soluţionarea cazurilor care au depus cerere de re-redistribuire la comisia de cazare, în limita locurilor disponibile, numai după ridicarea cererilor din data de 1 octombrie pe data de 3 octombrie

  • Ora: 12.00-13.00
  • Locatie: Sala de Consiliu (parter, cladire nouă, Bdul Schitu Magureanu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti)

 

Date de contact studenți Comisia de Cazare FSAS 2020

EXCLUSIV IN INTERVALUL ORAR 10:00 - 16:00

Pentru informatii va puteti adresa la: cazari@sas.unibuc.ro

Dobre Alexandra
Sociologie anul III, Master Sociologie anul I și II
0736947950

Dudău Andrada-Alexandra
Resurse Umane anul I, II, III
0729838776

Ivașc Alexandra
Master Asistență Socială anul I și II
0753482646

Popescu Maria-Alexandra
Sociologie anul II, Antropologie anul II
0768115732

Roșu Lavinia Maria
Asistență Socială anul I, Antropologie anul III
0725525380

Stan Maria Adriana
Sociologie anul I, Antropologie anul I
0720547788

Șorop-Simu Teodor
Asistență Socială anul II, Sociologie Engleză anul I și II
0729973077

Nota*: In cazul în care ați completat cererea on-line însă sunt trecute informații eronate, va rugam sa trimiteți la acesta adresa e-mail toate informatiile (nume, prenume, an studiu, specializare) pentru anularea cererii și completarea ulterioara a altei cereri on-line. 

Metodologie cazare in caminele Universitatii din Bucuresti

Program de functionare comisia de cazare

 
Cazare 2019-2020:

Comisia de cazare funcţioneză în următoarele zile şi intervale orare:

27-29 septembrie, 10.00-16.00 sala 303 (etaj 3, clădire veche) interval pentru repartizarea iniţială
2 octombrie, 12.00-15.00 sala 303 interval pentru redistribuiri
4 octombrie,12.00-13.00 Sala de Consiliu (parter, cladire nouă) soluţionarea cazurilor care au depus cerere la comisia de cazare, în limita locurilor disponibile, după ridicarea cererilor din data de 2 octombrie.

Repartizarea iniţială 2019-2020

Studenţii care vor primi cazare, în urma analizei cererilor şi aplicării metodologiei, sunt rugaţi să îşi ridice repartiţia conform următorului program: 27-29 septembrie în intervalul 10.00-16.00 sala 303.

Cereri redistribuire iniţială 2019-2020

Studenţii care nu au primit loc în cămin la repartiţia iniţială, dacă depun, ulterior, cerere după afişarea primei distribuţii (27-29 septembrie), în conformitate cu locurile rămase disponibile şi a aplicării metodologiei, îşi pot ridica cererile în data de 2 octombrie în intervalul 12.00-15.00 sala 303.

Redistribuiri cazare 2019-2020.pdf

Repartizare inițială cazări 2019-2020

Repartizare locuri cazare 2019-2020

Cazare-2019-2020.doc

Metodologie-privind-cazarea-in-caminele-universitatii-din-bucuresti.pdf

 Comisia de cazare poate fi contactata la umatoarea adresa de email:

cazari@sas.unibuc.ro
 
 In cazul în care ați completat cererea online însă sunt trecute informații eronate, va rugam sa trimiteți la acesta adresa email toate informatiile (nume, prenume, an studiu, specializare) pentru anularea cererii și completarea ulterioara a altei cereri online. 
 
 
 

Cazare 2018-2019:

Program-de-functionare-comisia-de-cazare

Repatizare Locuri Cazare 2018

Metodologie cazare în caminele Universitatii din Bucuresti 

Cererile vor fi depuse online, începand cu data de 23 august si pâna pe 23 septembrie la adresa: http://cazare-camin.herokuapp.com/ (Vă rugăm să respectați intervalul pentru că doar atunci se activează link-ul.)

Cererile vor fi depuse, online, începând cu 23 august si pana pe 23 septembrie la adresa http://cazare-camin.herokuapp.com/ (va rugam sa respectati intervalul pentru ca doar atunci se activeaza link-ul).

Comisia de cazare functioneza în urmatoarele zile si intervale orare:

26-30 septembrie, 10.00-15.00 sala 303 (etaj 3, cladire veche)
2-4 octombrie, 12.00-16.00 sala 303
5-6 octombrie , 12.00-13.00 Clubul Studentesc (etaj 2, cladire veche)

Distributia initiala 2018-2019

Studentii care vor primi cazare, în urma analizei cererilor si a aplicarii metodologiei, sunt rugati sa îsi ridice repartitia conform urmatorului program: 28-30 septembrie în intervalul 10.00-15.00 sala 303.

Cereri redistribuire initiala 2018-2018

Studentii care nu au primit loc în camin la repartitia initiala, daca depun, ulterior, cerere dupa afisarea primei distributii, în conformitate cu locurile ramase disponibile si a aplicarii metodologiei, îsi pot ridica cererile în data de 4 octombrie în intervalul 12.00-16.00 sala 303

 

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala