Carta Universității din Bucuresti

Carta Universitară

Prezenta Cartă a fost aprobată de Senatul Universității din Bucureşti în şedința din 27 iulie 2011, cu respectarea prevederilor Constituției României şi ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011, și avizată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu adresa nr. 50084 Bis/20.10.2011... (descărcați întreg documentul mai jos:)

Carta_Universitatii_din_Bucuresti.pdf

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala