Conf. dr. Darie Cristea

Conf. dr. Darie Cristea - Prodecan

E-mail: darie.cristea@sas.unibuc.ro

Ore de consultație: Marți 14-16; Joi 16-18, FSAS, Schitu Măgureanu nr. 9, et. 3, Decanat

Domenii de interes: Metodologia cercetării sociologice, Sociologie politică, Metodologia studiilor de securitate, Analiză electorală și marketing politic.

Anul și instituția obținerii doctoratului: 2010 – Universitatea din București

Două lucrări reprezentative: Prognoză și prejudecată – dilemele metodologice ale relațiilor internaționale, Editura ISPRI, București, 2012; Un secol de relații internaționale, Editura Universității din București, 2013.

Cursuri predate: Metode și tehnici de cercetare sociologică; Sociologie politică; Metodologia studiilor de securitate; Analiză electorală și marketing politic; Victimologie.

Domenii prioritare pentru lucrări de licență și master: Sociologie politică, Metodologia cercetării sociologice, Opinie publică și sociologie electorală, Studii de securitate și relații internaționale.

RESURSE:

  • CV - limba română
  • CV - limba engleză

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala