Descrierea programelor de master

Cercetare sociologică avansată

SCURTĂ PREZENTARE:

Învățați cercetarea sociologică avansată studiind doi ani în Departamentul de sociologie al Universității din București – într-un program care explorează în detaliu spații sociale centrale și ex-centrice, metode și tehnici de producere și interpretare a evidențelor empirice, mize teoretice și competențe de autorat științific.

Consiliere în asistenţă socială

SCURTĂ PREZENTARE:

Implicând studenţi şi profesori în activităţi de colaborare educaţionale, clinice şi de cercetare, misiunea programului de Master în Consiliere în Asistenţa Socială este aceea de a pregăti profesionişti cu înaltă calificare în consilierea persoanelor, grupurilor şi comunităţilor afectate de probleme sociale, care să aibă cunoştinţe, deprinderi şi motivația de a iniția şi dezvolta servicii de consiliere cu rol în îmbunătățirea calității vieţii indivizilor, familiilor şi comunităţilor.

Devianță socială și criminalitate

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul îşi propune formarea de specialişti în domeniul devianţei sociale şi criminalităţii, cu competenţe profesionale asociate unor ocupaţii solicitate pe piaţa muncii.

Grupuri de risc și servicii sociale de suport

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul de grupuri de risc și servicii sociale de suport își propune să dezvolte competențe profesionale necesare atât în Serviciul Public de Asistență Socială, în organizațiile non-guvernamentale cât și în companiile ce dezvoltă programe de responsabilitate socială.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala