Devianță socială și criminalitate

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul îşi propune formarea de specialişti în domeniul devianţei sociale şi criminalităţii, cu competenţe profesionale asociate unor ocupaţii solicitate pe piaţa muncii.

Ex: sociolog în penitenciare, consilier de probaţiune, sociolog în departamentele specializate în prevenirea şi combaterea criminalităţii ale poliţiei şi diverselor agenţii ale Ministerului Justiţiei, institute de cercetare, diverse autorităţi publice şi organizaţii private.

În ultimii ani problemele legate de devianţă şi criminalitate ocupă un spaţiu din ce în ce mai important atît în dezbaterile publice cît şi în agenda de lucru a guvernelor şi agenţiilor specializate în domeniu. Tranziţia a generat noi tipuri de procese şi probleme sociale, inclusiv o creştere şi diversificare a formelor criminalităţii, care afectează securitatea indivizilor şi comunităţilor.

Masterul răspunde unei cerinţe reale de specialişti în domeniu, ca urmare a dezvoltării agenţiilor publice şi a organizaţiilor private care activează în domeniul devianţei sociale şi criminalităţii sau în domenii conexe. Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei prin Serviciile de Probaţiune şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Direcţiile de Asistenţă Socială, prin Serviciile de Prevenire a Delincvenţei Juvenile, ONG-uri specializate în prevenirea delincvenţei juvenile şi reintegrarea socială a foştilor deținuţi etc.

Precizări privind eseul de admitere: tema eseului şi bibliografia acestuia sunt la alegerea candidatului, cu condiţia de a se înscrie în aria de preocupări a masterului (sociologia devianţei, criminologie, victimologie, instituţii totale, prevenirea şi controlul criminalităţii şi alte domenii conexe).

 

CURSURI:

Semestrul I

Semestrul II
Teorii sociologice; Metode si tehnici de cercetare sociologica
Sociologia delincvenţei
Opinie publică, justiţie socială, criminalitate
Prevenirea şi controlul criminalităţii
Devianţă şi criminalitate în spaţiul urban
Violenţă domestică
Sociologia dreptului
Optional
Semestrul III Semestrul IV
Cercetare sociologica avansata
Devianţă şi corupţie
Sociologia comportamentelor sexuale deviante
Victimologie
Internship intr-o organizatie
Sociologia institutiilor intermediare din dreptul penal
Sociologia pedepsei
Elaborare proiect cercetare

PROFESORI:

Petronel Dobrică (coordonator master), Ecaterina Balica, Dan Banciu, Calin Cotoi, Darie Cristea, Gabriel Jderu, Maria Voinea, Irina Zamfirache

SITE MASTER:

https://masterdeviantasocialasicriminalitate.wordpress.com/

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala