Grupuri de risc și servicii sociale de suport

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul de grupuri de risc și servicii sociale de suport își propune să dezvolte competențe profesionale necesare atât în Serviciul Public de Asistență Socială, în organizațiile non-guvernamentale cât și în companiile ce dezvoltă programe de responsabilitate socială.

Competențele obținute sunt în concordanță cu Cadrul European al Calificarilor.

Absolvenții de master vor putea lucra și în alte domenii conexe: servicii sociale în sectorul sanitar, servicii sociale în sectorul educațional, servicii sociale în administrația publică centrală și locală, servicii sociale dezvoltate de sectorul non-guvernamental, responsabilitatea socială a companiilor, instituții internaționale (ex. Agentiile ONU, Programe Europene etc).

Colaborăm cu profesioniști din țară și străinătate, cu o contribuție recunoscută în domeniul serviciilor de suport pentru grupurile de risc. Aceștia participă ca invitați la dezbateri organizate în cadrul Masterului dar și la dezbaterile organizate de Centrul de Cercetare și Inovație în Servicii Sociale care funcționează în cadrul Facultății.

Formarea de specialiști înalt calificați în domeniul serviciilor sociale de suport pentru grupurile de risc ridicat:

  • persoane fara adapost,
  • victime ale traficului de fiinte umane,
  • victimele violentei domestice, refugiati si imigranti,
  • consumatori de drog,
  • practicante ale sexului comercial,
  • persoane care traiesc cu HIV/SIDA,
  • persoane aflate in conflict cu legea,
  • persoane varstnice,
  • criminalitate transfrontaliera,
  • supravietuitori ai dezastrelor naturale etc.

Precizări privind eseul de admitere: tema eseului şi bibliografia acestuia sunt la alegerea candidatului, cu condiţia de a se înscrie în aria de preocupări a masterului (pe siteul programului de master - http://www.grupuriderisc.ro/tematica-bibliografie_master – găsiţi o listă de modele de tematici şi recomandări bibliografice pentru eseul de admitere).

 

CURSURI:

Semestrul I

Semestrul II
Teorii clasice şi moderne în asistenţa socială
Perspective internaţionale în asistenţa socială
Victimele traficului de fiinţe umane: servicii şi intervenţii specializate
Politici şi programe sociale pentru persoane fără adăpost
Politici, programe și metode de intervenție în comunitățile cu romi
Probleme specifice populaţiei vârstnice
Sociologia corpului şi riscuri sociale
Metode de intervenție în cazurile de violenţă domestică
Refugiaţi şi comunităţi multi-etnice Refugiaţi şi comunităţi multi-etnice
Prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile şi defavorizate
Tehnici de intervenție pentru familiile aflate în situaţie de risc
Antropologia grupurilor de risc
Semestrul III Semestrul IV
Managementul dezastrelor: asistenţa socială pentru situaţiile de urgenţă
Strategii de lucru cu persoane aflate în conflict cu legea
Pedagogie curativă pentru persoanele cu dizabilităţi
Reglementări europene privind criminalitatea transfrontalieră
Cercetare socială avansată
Iniţiative private în asistenţa socială
Internship într-o organizaţie
Elaborare proiect de cercetare

PROFESORI:

Doru Buzducea, Marian Ursan (coordonatori master), Monica Alexandru, George Mircea Botescu, Liviu Chelcea, Mihaela Cozărescu, Aurelia Curaj, Adrian Dan, Gelu Duminică, Ioan Durnescu, Theodora Ene, Valeriu Fîrțală, Gabriel Jderu, Florin Lazăr, Marian Preda, Ana Rădulescu, Smaranda Witec

SITE MASTER:

http://www.grupuriderisc.ro

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala