Susținere licență septembrie 2023

Înscrieri: 5 septembrie 2023 (la secretariatul facultății - Marți - între orele 9.00 - 14.00)
Susținerea lucrării: 6 septembrie 2023
                                                                 
Acte necesare înscrierii la examen:
• diploma de bacalaureat (pentru examenul de licență), original și copie xerox**
• certificat de naştere - original și copie xerox** (dacă nu se află la dosar);
• certificat de căsătorie - original si copie xerox** (dacă este cazul);
• copie xerox CI/BI;
• 2 fotografii color tip buletin (3/4 cm, pe hârtie fotografică) numai pentru absolvenții studiilor universitare de licență;
• fişa de înscriere la licenţă *;
• formular lichidare*;
• Fişa de evaluare a lucrării de licență *, completată de profesorul coordonator;
• Declaraţia de asumare a răspunderii*în sensul că este autorul lucrării și răspunde de originalitatea conținutului acesteia și raportul de plagiat (poate fi obtinut și de la biblioteca facultății) - legate în lucrare;
• 1 exemplar din lucrarea de licenţă, semnat de profesorul coordonator (lucrarea în format tiparit și în format digital)
• Formular Birou Statistică (absolventi.unibuc.ro)
*fișa de înscriere la licență, formular lichidare, fişa de evaluare a lucrării şi declaraţia de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat.
** original și copii xerox în vederea certificarii conform cu originalul

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala