ȘCOALĂ DE VARĂ A BĂNCII EUROPENE DE INVESTIȚII (BEI) DEDICATĂ MASTERANZILOR

Până duminică, 21 apriliemasteranzii din Universitatea din București se pot înscrie pentru a candida pentru un loc în cadrul Școlii de Vară a Băncii Europene de Investiții. Sunt eligibili toți masteranzi, indiferent de programul de studii. 

 Școala de Vară Internațională de la Luxemburg își propune să le ofere masteranzilor o înțelegere mai bună a activităților și responsabilităților principale ale Grupului BEI și de a consolida o rețea de actuali și viitori parteneri ai Grupului BEI, prin intermediul programului său de absolvenți, unde acestora li se oferă posibilitatea de a fi recrutați pentru stagii de practică și locuri de muncă în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, inclusiv BEI.

 Pentru mai multe informații cu privire la această școală de vară, precum și modul de înscriere, vă rugăm să accesați pagina UB (aici).

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala