Rezultate admitere licenta iulie 2019

LICENTA 
Confirmările se fac la secretariat după următorul  program: 
Sîmbătă:                    20 iulie, orele 9-12
Duminică:                 21 iulie, orele 9-12 
Luni:                            22 iulie, orele 9-14
Marți:                         23 iulie, orele 9-14
Miercuri:                  24 iulie, orele 9-14
 Confirmarea locului este obligatorie indiferent de forma de finanţare la care a fost admis candidatul.
  1. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul statului au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat în original până la data de 24 iulie 2019 și de a completa formularul pentru confirmarea locului. (chiar dacă ați depus diploma în original la înscriere,  confirmarea locului este obligatorie)
  2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 (imprimat și pe verso-ul legitimației de concurs) deschis la sucursala BCR sector 5 Bucuresti, urmînd ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2019. (taxa poate fi achitată la orice BCR)
  3. Candidații aflați pe listele de așteptare (Numai la invatamantul cu frecventa) pot confirma locul numai cu taxa in aceleași condiții de la punctul 2. 
Puteți accesa și telefoanele pentru alte detalii (în intervalul anunțat), însă confirmarea nu se poate face telefonic:
Asistență Socială I.F.: 0213059746 / 0213059752 ; I.D.  0213059741
Antropologie, Resurse Umane, Sociologie: 0213059750 /  0213059751/ 0213059755
 

 Rezultate-admitere-licenta-asistenta-sociala-id-iulie-2019.pdf

Rezultate-admitere-licenta-asistenta-sociala-if-iulie-2019.pdf

Rezultate-admitere-licenta-resurse-umane-if-iulie-2019.pdf

Rezultate-admitere-licenta-sociologie-engleza-if-iulie-2019.pdf

Rezultate-admitere-licenta-sociologie-romana-if-iulie-2019.pdf

Rezultate-admitere-licenta-antropologie-if-iulie-2019.pdf

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala