Programe de studii- Licenta - Sustinerea licentei, cu titlul "Examen de licenta/disertatie sesiunea februarie 2017

SESIUNEA 1 FEBRUARIE – 15 FEBRUARIE 2017
CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICENTA/DISERTATIE)
SESIUNEA 1 FEBRUARIE – 15 FEBRUARIE 2017
INSCRIERI: 1 – 2 Februarie 2017 (SECRETARIAT)
PROGRAM: Miercuri, Joi intre orele 9,00 – 14,00
EXAMEN DE LICENTA:
PROBA A (EXAMEN SCRIS) : 6 FEBRUARIE 2017
Afisarea rezultatelor : 7 februarie 2017
Depunerea eventualelor constestatii : 7 februarie 2017 (după afişare)
Afisarea rezultatelor contestatiilor : 8 februarie 2017
PROBA B (SUSTINEREA LUCRARII): 8 FEBRUARIE 2017

EXAMEN DE DISERTATIE : 8 FEBRUARIE 2017
Acte necesare înscrierii la examen:

 • diploma de bacalaureat (pentru examenul de licenta) şi diploma de licenţă (pentru examenul de disertatie) – copii legalizate;
 • certificat de naştere – copie legalizată (dacă nu se află la dosar);
 • certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul);
 • copie simplă CI/BI;
 • 2 fotografii color tip buletin (3/4 cm, pe hârtie fotografică);
 • fişa de înscriere la licenţă*;
 • formular lichidare* ;
 • Fişa de evaluare a lucrării*, completată de prof. coordonator;
 • Declaraţia de asumare a răspunderii* si raportul de plagiat (poate fi obtinut si de la biblioteca facultatii)– legate în lucrare;
 • 1 exemplar din lucrarea de Licenţă/Disertaţie, semnat de profesorul coordonator – lucrarea de licenţă/disertaţie trebuie încărcată şi electronic la următoarea adresă: http://sas.unibuc.ro/index.pl/instructiuni_pentru_predarea_lucrarii_de_licenta_in_format_electronic şi http://sas.unibuc.ro/index.pl/?op=initPDform (în perioada înscrierilor)
 • *formular lichidare, fişa de evaluare a lucrării şi declaraţia de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala