Probațiune

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul de Probatiune este o variantă actualizată și mai bine contextualizată a Masterului de Administrare Comunitară a Justiției, unul dintre cele mai longevive programe de master din Facultatea de Sociologia și Asistență Socială din Universitatea București.


Programul se adresează în primul rând persoanelor care își doresc o carieră performantă în domeniul justiției penale, adică în serviciile de probațiune, penitenciare, direcțiile de asistență socială și protecție a copilului etc.

Prezentând politici și practici actuale din domeniul corecțional din întreaga lume, programul este relevant și pentru consilierii de probațiune sau asistenții sociali deja angajați în instituțiile arătate mai sus. Față de programul de licență, programul de master prezintă cursuri inedite. Nici unul din cursurile programului de master nu se regăsește în Planul de învățământ de la licență.

După cum se poate observa în Planul de învățământ, programul are două rute distincte: ruta de dezvoltare a abilităților (care se bazează pe cel puțin 2 ore de practică pe săptămână) și ruta de cercetare (care se bazează pe cel puțin 2 ore pe săptămână de cercetare aplicată).

Cursurile vor fi susținute atât de către profesorii titulari, prezentați în planul de învățământ, cât si de către invitați din străinătate sau din instituțiile relevante (ex. serviciile de probațiune, instanțe, penitenciare etc.).

Precizări privind eseul de admitere: tema eseului şi bibliografia acestuia sunt la alegerea candidatului, cu condiţia de a se înscrie în aria de preocupări a masterului (pe siteul programului de master - https://masterprobatiune.wordpress.com – găsiţi o listă de modele de tematici pentru eseul de admitere).

 

CURSURI:

Semestrul I

Semestrul II
Criminologie aplicată în asistenta socială
Orientări în administrarea comunitară a justitiei
Sistemul sancţionator. Roluri procedurale ale consilierului de probaţiune
Probaţiune: modele comparative şi tendinţe moderne
Sociologia delincvenţei
Sociologia instituţiilor de aplicare a legii
Psihopatologia infractorilor
Psihologia comportamentului infracţional
Comunităţi şi reţele de suport în probaţiune
Semestrul III Semestrul IV
Metode calitative şi cantitative de cercetare a criminalităţii
Asistenţa victimei
Instrumente europene cu impact asupra activităţii de probaţiune
Adicţie şi comportament infracțional
Modele de practică
Practici restaurative în sistemul judiciar
Etică şi deontologie în probaţiune
Managementul serviciilor de probaţiune şi a organizaţiilor partenere
Internship intr-o organizaţie sau instituţie corecţională
Elaborare proiect cercetare

PROFESORI:

Ioan Durnescu (coordonator master), Pavel Abraham, George Mircea Botescu, Adrian Dan, Theodora Ene, Valeriu Fârțală, Gheorghe Florian, Luminița Mihai, Gabriel Oancea, Gina Stoian, Anamaria Szabo, Anton van Kalmthout, Smaranda Witec

SITE MASTER:

https://masterprobatiune.wordpress.com

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala