Precizari depunere dosar

În zilele de 17, 18, 19, 20 și 21 septembrie 2020, candidații care nu au adus dosarul (fizic, pe suport de hartie) au obligația să aducă la facultate, într-un dosar plic,

Diploma de Bacalaureat în original (pentru cei admiși pe locurile bugetate) sau copie (pentru cei admiși pe locuri cu taxă), împreună cu toate documentele încărcate pe platforma de admitere.

Programul de depunere a dosarelor – zilnic între orele 9,00 – 12,00, în sălile:

Pentru studiile universitare de licență,

Domeniul Asistență socială (IF și ID) – sala 101;

Domeniul Sociologie (toate programele de studii: Antropologie, Resurse umane, Sociologie, Sociologie - engleza) – sala 201

Pentru studiile universitare de master,

Toate programele de master – sala 2

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala