Politici publice și management în administraţia publică

SCURTĂ PREZENTARE:

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti organizează cursuri de nivel MASTER în „Politici Publice şi Management în Administraţia Publică”.


Durata studiilor este de 2 ani (4 semestre). Cursurile se vor derula pe parcursul a trei semestre. Semestrul patru este dedicat scrierii dizertaţiei şi seminariilor (laboratoare) de cercetare care să sprijine studenţii în munca de cercetare şi redactare a lucrării de dizertaţie.

Masterul de Politici Publice şi Management în Administraţia Publică răspunde nevoilor de pregătire profesională a resurselor umane în contextul reformei administraţiei publice din România şi nevoii de creştere a capacităţii de elaborare de politici publice.

Programul de Master în „Politici Publice şi Management în Administraţia Publică” îşipropune să ofere studenţilor cunoştinţe sistematizate în domeniul elaborării, implementării şi evaluării de politici publice şi în domeniul managementului organizaţiilor publice.

Obiectivele programului:
Formarea unor deprinderi de gândire analitică şi orientată către soluţionarea de probleme; îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a înţelege şi aplica elemente de analiză a politicilor publice; creşterea capacităţii studenţilor de a înţelege şi utiliza concepte specifice managementului public; dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a utiliza metode şi tehnici de cercetare aplicate studiului organizaţiilor publice; creşterea nivelului de cunoaştere a contextului european de decizie în domeniul politicilor publice; creşterea capacităţii de reflecţie critică asupra unor elemente de etică în administraţia publică.

Debuşee profesionale:
Absolvenţii programului de Master în „Politici Publice şi Management în Administraţia Publică” vor avea competenţele necesare pentru a dezvolta o carieră de succes în cadrul organizaţiilor publice (administraţie publică centrală sau locală); în cadrul organizaţiilor private non-profit interesate de dezvoltarea parteneriatelor public-privat; în cadrul organizaţiilor private interesate de creşterea calităţii managementului relaţiilor cu sectorul public.

Precizări privind eseul de admitere: tema eseului şi bibliografia acestuia sunt la alegerea candidatului, cu condiţia de a se înscrie în aria de preocupări a masterului (managementul organizaţiilor publice, politici publice în administraţie, analiza de politici publice, dezvoltare locală şi regională, etică în administraţia publică, economie socială şi alte domenii conexe).

Precizări privind eseul de admitere: tema eseului şi bibliografia acestuia sunt la alegerea candidatului, cu condiţia de a se înscrie în aria de preocupări a masterului (managementul organizaţiilor publice, politici publice în administraţie, analiza de politici publice, dezvoltare locală şi regională, etică în administraţia publică, economie socială şi alte domenii conexe).

 

CURSURI:

Semestrul I

Semestrul II
Teorii sociologice; Metode si tehnici de cercetare sociologica
Analiza de politici publice
Politici publice în Uniunea Europeană
Analiză instituțională
Managementul organizațiilor publice
Elemente de teorie politică: actori, procese, instituții
Management strategic
Marketing de utilitate publică
Cultura organizationala in administratia publica
Semestrul III Semestrul IV
Elemente de etică în administrația publică și afaceri
Comunicare inter-instituțională și protocol
Dezvoltare locală și regională
Economie socială
Cercetare sociologica avansata
Internship intr-o organizatie (practica de specialitate)
Elaborare proiect cercetare pentru disertatie

PROFESORI:

Mihaela Lambru (coordonator master), Delia Bădoi, Bogdan Chirițoiu, Raluca Conțanu, Vlad Grigoraș, Oana Iucu, Claudia Petrescu, Georgiana Rentea, Cosima Rughiniș, Lazăr Vlăsceanu, Dumitru Sandu, Cosmin Toth, Paula Tufiș

SITE MASTER:

https://masteradministratiepublica.wordpress.com/

https://www.facebook.com/masterpoliticipublice/

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala