Planificare Admitere master - septembrie 2016

Admitere studii universitare de master – sesiunea septembrie 2016
PLANIFICAREA EXAMENELOR

* Media de admitere la master se calculează astfel:

  1. M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
  2. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
  3. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
  4. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în consideraţie primele 2 zecimale.

Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci)
CRITERII DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

  • Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
  • Criteriul II – media examenului de licenta
  • Criteriul III – media generala a anilor de studii.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala