Planificare admitere master Iulie 2016

Admitere studii universitare de master – sesiunea iulie 2016
PLANIFICAREA EXAMENELOR

* Media de admitere la master se calculează astfel:

  1. M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
  2. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
  3. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
  4. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în consideraţie primele 2 zecimale.

Examenele de admitere la programele de master la care nu au fost înscriși suficienți candidați se vor organiza în Sesiunea Septembrie 2016. In functie de locurile ramase disponibile, facultatea va organiza concurs de admitere si in sesiunea septembrie 2016.
Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci)
CRITERII DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

  • Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
  • Criteriul II – media examenului de licenta
  • Criteriul III – media generala a anilor de studii.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala