Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

SCURTĂ PREZENTARE:

Programul de master îşi propune formarea de specialişti în domeniul managementului organizaţiilor din domeniul serviciilor sociale şi de sănătate.

Acest master a fost înfiinţat în anul 1998 şi s-a bucurat de un real interes din partea asistenţilor sociali, medicilor şi a altor specialişti implicaţi în pratica acestor servicii.
În cadrul MASTERULUI accentul este pus pe procesul de formare şi pregătire ca viitori manageri ai serviciilor oferite în sistemul public (atât serviciile medicale, cât şi cele sociale) şi în sistemul privat (ONG-uri, fundaţii). Apariţia de furnizori pe piaţa serviciilor sociale şi medicale impune o creştere a calităţii resurselor umane care administrează aceste instituţii şi a eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite de acestea.

Din punct de vedere practic, MASTERUL îşi aduce contribuţia la completarea studiilor de specialitate pentru absolvenţii din învăţământul superior de asistenţă socială şi medicală din ţară, dar şi a altor categorii de specialişti care profesează în acest domeniu, al serviciilor sociale şi de sănătate.

Această specializare îşi propune formarea unor profesionişti bine pregătiţi teoretic şi practic în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate, capabili să asigure eficient managementul acestor servicii.

  • Absolvenţii acestui Master sunt pregătiţi pentru ocuparea unor funcţii de management în următoarele domenii:
  • Servicii publice de asistenţă socială (DGASPC, alte servicii din sistemul public);
  • Servicii de asistenţă socială oferite de ONG-uri, fundaţii, alte organizaţii private;
  • Sistemul public de asistenţă medicală (dispensare, policlinici, spitale);
  • Sistemul privat de asistenţă medicală.
  • Alte instituţii socio-medicale.

Precizări privind eseul de admitere: tema eseului şi bibliografia acestuia sunt la alegerea candidatului, cu condiţia de a se înscrie în aria de preocupări a masterului (politici de sănătate publică, evaluarea programelor şi serviciilor sociale şi de sănătate, managementul serviciilor sociale şi de sănătate, resurse umane în domeniul socio-medical, managementul instituţiilor de sănătate şi alte domenii conexe).

 

CURSURI:

Semestrul I

Semestrul II
Teorii clasice şi moderne în asistenţa socială
Introducere în politici sociale
Politici de sănătate publică în Uniunea Europeană
Evaluarea programelor serviciilor sociale şi de sănătate
Sociologia sănătăţii şi a bolii
Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
Economie socio-sanitară. Management financiar
Managementul instituţiilor de sănătate
Managementul calităţii serviciilor sociale şi de sănătate
Politici în serviciile de asistenţă socială
Semestrul III Semestrul IV
Monitorizarea serviciilor de asistenţă socială
Managementul stresului în serviciile sociale şi de sănătate
Managementul resurselor umane în domeniul socio-medical
Cultură organizaţională
Diagnoza problemelor sociale
Management strategic; Metode si tehnici de cercetare sociologică
Practica aplicată în managementul serviciilor sociale si de sanatate/ internship într-o organizaţie
Cercetare socială avansată

PROFESORI:

Eugen Blaga (coordonator master), Alian Anghel, Mihaela Cozărescu, Adrian Dan, Andreea Raluca Georgescu, Livius Manea, Gabriel Mățăuan, Gheorghița Nistor, Alin Stănescu, Cristian Vlădescu, Maria Voinea

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala