Lista cadrelor didactice care pot coordona lucrări metodico - stiințifice in vederea obținerii gradului didactic I, precum și temele orientative pentru lucrările de grad didactic I

Cadre didactice și teme orientative gr. I

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala