Important - depunere acte original

În zilele de 17, 18, 19, 20 și 21 septembrie 2020, candidații care nu au adus dosarul fizic (pe suport de hârtie) au obligația să aducă la facultate (sediul din str. Schitu Măgureanu nr. 9), într-un dosar plic, Diploma de Bacalaureat în original (pentru cei admiși pe locurile bugetate) sau copie (pentru cei admiși pe locuri cu taxă), împreună cu toate documentele încărcate pe platforma de admitere.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala