Conf. univ. dr. Nicolae-Adrian Dan

nicolae-dan.jpg

DIRECTOR DE DEPARTAMENT

E-mail: adrian.dan@sas.unibuc.ro

Ore de consultatie: Marti: orele 12 -14, Miercuri: 12 -14, Schitu Magureanu nr.9, Birou Director DAS, et. 3

Domenii de interes: Politici sociale (Politici ale bunăstării; Protecție socială și asistență social; Sărăcie; Incluziune și excluziune social; Politici de locuire, politici educaționale); Dezvoltare sociala și comunitară; grupuri în situație de risc (romi, persoane fără adăpost, vârstnici); Metodologia cercetării.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2003, Universitatea din București, doctor in sociologie.

Două lucrări reprezentative: Căutăm drumul spre şcoală! O analiză a cauzelor abandonului şcolar în 4 judeţe din România, (coordonator), Didactica Publishing House, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8027-739. http://www.scribd.com/doc/57505208/Cautam-Drumul-Spre-Scoala-studiu-FDP-2011, Politici de locuire: România încotro? O analiză comparativă a României în contextul ECE şi UE, Editura Universităţii din București, 2006, ISBN973-737-248-4

Cursuri predate în acest an: Sem.1: Introducere in politici sociale (L), Metode calitative și cantitative de cercetare a criminalității (M), Politici și programe sociale pentru persoanele fără adapost (M), Sem. 2: Metodologia cercetării în AS (L), Comunități și rețele de suport în probațiune (M), Cercetare socială avansată (M), Analiza și diagnoza problemelor sociale (M).

Domenii prioritare pentru licenţă: vezi domeniile de interes.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala