Lector univ. dr. Claudia (Oprea) Constantinescu

claudia-oprea.png

DATE DE CONTACT:

Email: claudia.opreapopa@gmail.com

Ore de consultație: Joi: orele 14 -16, Schitu Magureanu, nr. 9, et. 3, sala 304.

Domenii de interes: Drepturile omului; Probațiune; Legislația aplicabilă în asistența social; Drepturile refugiaților; Mijloace legale pentru combaterea traficului de droguri; Formarea asistenților sociali pentru acordarea primului ajutor.

Două lucrări reprezentative(cărţi sau articole): Drepturile omului în reglementrile internaționale, Capitolul 23, Grupuri de risc, Iași, Polirom, 2010, ISBN: 978-973-46-0277-3; Elemente de drept roman în documentele pentru protecția drepturilor omului, 2009, nr. 3-4 al Revistei de Asistență Socială.

Cursuri predate în acest an: Legislatie în asistență socială, Drepturile Omului în prevenirea și combaterea traficului de droguri, Practici restaurative, Îndrumător practică de specialitate.

Domenii prioritare pentru licenţă: Drepturile omului; Rolul consilierului de probațiune; Combaterea traficului de droguri.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala