Confirmări septembrie 2020 – studii universitare de licență

Pentru studiile universitare de licență – învățământ cu frecvență - se mai poate face confirmarea locului cu taxa - (inclusiv cei aflați în listele de așteptare) până la completarea capacității de școlarizare aprobată - în zilele de 16, 17 și 18 septembrie 2020 (numai pentru candidații care s-au înscris în sesiunea iulie 2020 și NU au confirmat dar care NU și-au retras dosarul)

Pentru ocuparea locului, CONFIRMAREA ESTE OBLIGATORIE și se face prin prezență fizică, la ghișeele secretariatului facultății din str. Schitu Magureanu nr. 9 (pentru completarea dosarului de student), astfel:
Antropologie - locuri cu taxă disponibile-60
Sociologie în limba engleza - locuri cu taxă disponibile-56
Resurse umane - locuri cu taxă disponibile - 41
Sociologie - locuri cu taxă disponibile - 176
Asistență socială IF - locuri cu taxă disponibile - 29.

În zilele de 17, 18, 19, 20 și 21 septembrie 2020, candidații care nu au adus dosarul (fizic, pe suport de hartie) au obligația să aducă la facultate, într-un dosar plic, Diploma de Bacalaureat în original (pentru cei admiși pe locurile bugetate) sau copie (pentru cei admiși pe locuri cu taxă), împreună cu toate documentele încărcate pe platforma de admitere.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala