Argument

”L’abondance de tableaux, de graphiques, et de références bibliographiques, la diversité des sujets traites, ou se reflète l'immense culture de l'auteur (qui n'est autre que le Sauvy roumain), les qualités d'exposition enfin, font de cet ouvrage une synthèse encyclopédique précieuse. (Recenzie la ”Populatia terrei. Demografie mondială”, JCC, Population 46, 5, 1991,p.1295).”

Majoritatea volumelor publicate de către profesorul Vladimir Trebici (VT) în anii 1970 si 1980 continuă să fie relevante pentru conținuturile tematice ale cursurilor de demografie, familie, migrație și dezvoltare regională.

Volumele și articolele semnate de către VT , majoritar în perioada 1970 – 1989, continuă să fie foarte utile pentru înțelegerea vieții demografice din România perioadei comuniste.

Profesorul VT a practicat o demografie socială amplu conectată la istorie, geografie, sociologie și etnografie, pe deplin actuală în etapa actuală.

Deși marcate în unele pagini (mai ales pe tematica natalității și a proiectărilor demografice) de spiritul vremurilor în care au fost scrise, lucrările VT sunt structurate în bună logică a profesionalismului și se dovedesc a rezista foarte bine la testul timpului (indicele h pentru perioada 1950-1989 egal cu 9, depășit numai de Henri H. Stahl , h=12, pentru aceeași perioadă).

Profesorul a fost puternic legat de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea București prin cursurile predate și prin contribuția esențială la formarea unor dintre profesorii actuali ai Facultății. Dincolo de funcțiile pragmatice ale unei biblioteci Trebici la FSAS, valoarea simbolică a unei astfel de întreprinderi ar fi încă un argument important.

Mulțumim doamnei Hrisanta Marin, fiica profesorului Vladimir Trebici, pentru acordul de difuzare în format electronic a lucrărilor semnate de Profesorul Trebici.

Pentru realizarea tehnică a bibliotecii am primit sprijin din partea domnului dr. Florin S. Soare de la IICCMER, a doamnei Mirela Zamfir și a domnișoarei Georgiana Diana Matei de la FSAS-UB.
Conf. univ. Raluca Popescu
Prof.univ. Dumitru Sandu

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala