Admitere master 2019

Admitere studii universitare de master – sesiunea septembrie 2019

 

Rezultate admitere master -Septembrie 2019

Antropologie-dezvoltare-comunitara-septembrie-2019.pdf

Cercetare-sociologica-avansata-septembrie-2019.pdf

Consiliere-asistenta-sociala-septembrie-2019.pdf

Devianta-sociala-criminalitate-septembrie-2019.pdf

Grupuri-risc-servicii-sociale-septembrie-2019.pdf

Managementul-resurselor-umane-septembrie-2019.pdf

Managementul-serviciilor-sociale-si-sanatate-septembrie-2019.pdf

Politici-publice-management-administratie-publica-septembrie-2019.pdf

Prevenirea-combaterea-consumului-ilicit-droguri-septembrie-2019.pdf

Probatiune-septembrie-2019.pdf

Sociologia-consumului-marketing-septembrie-2019.pdf

Sondaje-opinie-marketing-publicitate-septembrie-2019.pdf

Studii-securitate-septembrie-2019.pdf

 

PLANIFICAREA EXAMENULUI DE ADMITERE  12 septembrie 2019

0001.jpg

* Media de admitere la master se calculează astfel:

 1. M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
  Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
  3. Neseu = Nota acordata de comisie pentru eseul prezentat la inscriere
  4. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în consideraţie primele 2 zecimale.

Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (sase))                                 

CRITERII DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

-   Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;

-  Criteriul II – media examenului de licenta

-  Criteriul III – media generala a anilor de studii.

 

Admitere master septembrie 2019

 admitere-master-septembrie-2019.png

INSCRIERI – 3 - 10 septembrie 2019 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 11 septembrie 2019

Concurs de admitere (interviu): 12 septembrie 2019

Afișarea rezultatelor: 13 septembrie 2019

Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 14 septembrie 2019 (intre orele 10,00 – 12,00)

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 16 septembrie 2018

Confirmarea locului*: 16, 17 si 18   septembrie 2018

Data limită de afișare a rezultatelor: 20 septembrie 2019

* taxele si condițiile de admitere (continutul dosarului, metodologia de admitere) sunt aceleasi ca si in sesiunea iulie 2019.

 

Rezultate finale master iulie 2019

Antropologie-dezvoltare-comunitara-final-iulie-2019.pdf

Cercetare-sociologica-avansata-research-sociology-final-iulie-2019.pdf

Consiliere-asistenta-sociala-final-iulie-2019.pdf

Devianta-sociala-criminalitate-final-iulie-2019.pdf

Grupuri-risc-servicii-sociale-suport-final-iulie-2019.pdf

Managementul-resurselor-umane-final-iulie-2019.pdf

Managementul-serviciilor-sociale-sanatate-final-iulie-2019.pdf

Politici-publice-management-administratia-publica-final-iulie-2019.pdf

Prevenirea-combaterea-consumului-ilicit-droguri-final-iulie-2019.pdf

Probatiune-final-iulie-2019.pdf

Sociologia-consumului-marketing-final-iulie-2019.pdf

Sondaje-opinie-marketing-publicitate-final-iulie-2019.pdf

Studii-securitate-final-iulie-2019.pdf

 

Rezultate admitere master-iulie-2019

MASTER
Confirmările se fac la secretariat după următorul  program:
Sîmbătă:                      20 iulie, orele 9-12
Duminică:                    21 iulie, orele 9-12 
Luni:                            22 iulie, orele 9-14
Marți:                           23 iulie, orele 9-14
Miercuri:                      24 iulie, orele 9-14
Confirmarea locului este obligatorie indiferent de forma de finanţare la care a fost admis candidatul.
 1. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul statului au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat și Diploma de licență în original (sau adeverinta pentru promotia 2019 în original) până la data de 24 iulie 2019 și de a completa formularul pentru confirmarea locului. (chiar dacă ați depus diploma în original la înscriere,  confirmarea locului este obligatorie)
 2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 (imprimat și pe verso-ul legitimației de concurs) deschis la sucursala BCR sector 5 Bucuresti, urmînd ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2019. (taxa poate fi achitată la orice BCR)
Puteți accesa și telefoanele pentru alte detalii (în intervalul anunțat), însă confirmarea nu se poate face telefonic:
0213059745 / 0213059747 / 0213059753
 

Antropologie-iulie-2019.pdf

Cercetare-sociologica-avansataresearch-sociology-iulie-2019.pdf

Consiliere-asistenta-sociala-iulie-2019.pdf

Devianta-sociala-criminalitate-iulie-2019.pdf

Grupuri-risc-servicii-sociale-suport-iulie-2019.pdf

Managementul-resurselor-umane-iulie-2019.pdf

Managementul-serviciilor-sociale-si-sanatate-iulie-2019.pdf

Politici-publice-si-management-administratia-publica-iulie-2019.pdf

Prevenirea-combaterea-consumului-ilicit-droguri-iulie-2019.pdf

Probatiune-iulie-2019.pdf

Sociologia-consumului-marketing-iulie-2019.pdf

Sondaje-opinie-marketing-publicitate-iulie-2019.pdf

Studii-securitate-iulie-2019.pdf

 

 

Planificare-admitere-studii-universitare-de-master-iulie-2019.pdf 

 

ADMITERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER IN SESIUNEA IULIE 2019

 In functie de locurile ramase disponibile, facultatea va organiza concurs de admitere si in sesiunea septembrie 2019

REPARTIZARE CIFRA ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - sesiunea  iulie 2019

picture16.png

CALENDARUL ADMITERII:

INSCRIERI: 9 - 17  IULIE 2019 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 17 iulie 2019

Concurs de admitere (interviu): 18 iulie 2019

Afișarea rezultatelor(pe forme de finanțare): 19 iulie 2019

Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 19  iulie 2019

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 20 iulie 2019

Confirmarea locului*: 20, 21, 22, 23 si 24 iulie 2019 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata  orele 9,00 – 12,00)

Data limită de afișare a rezultatelor finale: 26 iulie 2019

 CRITERII DE ADMITERE - SESIUNEA iulie 2019

* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învăţământ cu frecvență)                 

M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:                                                      

 1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenta ( Media anilor de studii + Media de licentă: 2 – medie- )
 2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
 3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 zecimale.            

Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (sase)

Criterii de departajare

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

-    Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;

-    Criteriul II – media examenului de licenta

-    Criteriul III – media generala a anilor de studii.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

-    dosar plic;

-    fișă tip de înscriere;

-    eseu (de maxim 10 pagini cu tema la alegerea candidatului din tematica specifică programului de master pentru care candidează; se vor respecta normele ce citare academică);

-    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie cerificată conform cu originalul;

-    diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2019 în original sau copie certificată conform cu originalul;

-    supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2019);

-    documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;

-    certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;

-    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);

-    2 fotografii tip buletin de identitate;

-    adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

-    B.I /C.I sau pasaport  în copie;

-    chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 150 lei pentru prima inscriere; 100 lei a doua si 50 lei urmatoarele inscrieri și se achită la sediul facultății.

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • Copie certificată conform cu originalul de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat , a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

 • INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE CANDIDATULUI, ȘI DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DE PROCURĂ.

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fisa de confirmare  si  de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2019) până pe data de 24 iulie 2019, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a  prezenta chitanţa de achitare a taxei  de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 1550 lei în contul RO47RNCB0076010452620044  deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2019.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (20, 21, 22, 23 și 24 iulie 2019). NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat si licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

 

Metodologie admitere master 2019.pdf

Admitere master 2018

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala