Planificare admitere master -septembrie 2019

Admitere studii universitare de master – sesiunea septembrie 2019

PLANIFICAREA EXAMENULUI DE ADMITERE  12 septembrie 2019

0001.jpg

* Media de admitere la master se calculează astfel:

  1. M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
    Mabs = media de absolvire conform diplomei de licentă ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
    3. Neseu = Nota acordata de comisie pentru eseul prezentat la inscriere
    4. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în consideraţie primele 2 zecimale.

Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (sase))                                 

CRITERII DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

-   Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;

-  Criteriul II – media examenului de licenta

-  Criteriul III – media generala a anilor de studii.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala