Calendar finalizare studii master 2018

Calendar finalizare studii master 2018
Acte necesare

CALENDAR EXAMENE FINALIZARE STUDII MASTER
SESIUNEA 15–30 IUNIE 2018

INSCRIERI: 11 – 15 IUNIE 2018 (SECRETARIAT)
PROGRAM: LUNI – JOI : 9.00 - 14.00
VINERI : 9.00 - 12.00

EXAMEN DE DISERTATIE: 20 IUNIE 2018

Acte necesare înscrierii la examen:

 • diploma de bacalaureat (pentru examenul de licenta) , original si copie xerox**
 • diploma de bacalaureat și licenţă (pentru examenul de disertatie) – original si copii Xerox**
 • certificat de naştere – original și copie xerox** (dacă nu se află la dosar);
 • certificat de căsătorie – original si copie xerox** (dacă este cazul);
 • copie xerox CI/BI;
 • 2 fotografii color tip buletin (3/4 cm, pe hârtie fotografică);
 • fişa de înscriere la licenţă/disertație*;
 • formular lichidare* ;
 • Fişa de evaluare a lucrării de licență/disertație*, completată de prof. coordonator;
 • Declaraţia de asumare a răspunderii* si raportul de plagiat (poate fi obtinut si de la biblioteca facultatii)– legate în lucrare;
 • 1 exemplar din lucrarea de licenţă/disertaţie, semnat de profesorul coordonator – lucrarea de licenţă/disertaţie trebuie încărcată şi electronic la următoarea adresă: http://sas.unibuc.ro/instructiuni-pentru-predarea-lucrarii-de-licenta şi http://sas.unibuc.ro/lucrari-de-licentadizertatie (în perioada înscrierilor)

*fișa de înscriere la licență/disertație, formular lichidare, fişa de evaluare a lucrării şi declaraţia de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat.
** original și copii xerox în vederea legalizării conform cu originalul

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala