Antropologie şi dezvoltare comunitară şi regională

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul de Antropologie si Dezvoltare Comunitară se adresează absolvenţilor facultăţilor de sociologie, economie, filosofie, filologie, etnologie, jurnalism, psihologie, istorie, urbanism şi arhitectură, litere şi ştiinţe politice.

Masterul de antropologie are o puternica orientare spre antropologia aplicată şi spre practică. În primul rînd, în fiecare vară, timp de două săptămâni, studenții participă la sesiuni de practică antropologică. Cu această ocazie, ei se familiarizează cu subtilitățile metodei etnografice, experimentînd pe viu identitatea de antropolog.

În al doilea rând, ei se întâlnesc periodic în cadrul Atelierului de Antropologie, ocazie cu care ajung să cunoască antropologi consacrați și, mai general, personalități și modalități suplimentare de reprezentare a lumii contemporane (film artistic și documentar, istoria artei, istorie, literatură etc.).

În al treilea rând, cursurile alternează activitățile în clasă cu scurte incursiuni în teren, unde studenții exersează metode de cercetare şi dezvoltă propriile proiecte de cercetare.

În al patrulea rând, masterul dezvoltă competenţe în zona proiectelor şi instituţiilor de dezvoltare comunitară, care merg de la filosofia şi analiza critică a dezvoltării pînă la familiarizarea cu scrierea şi derularea proiectelor de cercetare-dezvoltare.

Precizări privind eseul de admitere: tema eseului şi bibliografia acestuia sunt la alegerea candidatului, cu condiţia de a se înscrie în aria de preocupări a masterului. Eseul acoperă multe opţiuni din partea candidaţilor: poate fi un proiect de cercetare, poate fi o parte din lucrarea de licenţă transformată sau poate fi chiar un eseu, adică o trecere în revistă a unor teorii despre o anumită temă.

 

CURSURI:

Semestrul I

Semestrul II
Teorii sociologice; Metode si tehnici de cercetare sociologica
Etnometodologie si analiza conversatiei
Noi forme de rudenie
Antropologia infrastructurii, tehnologiei si design-ului
Rasa si etnicitate
Reprezentari etnografice
Dezvoltare comunitar-regionala
Antropologia peisajului si a mediului
Viitorul in trecut. Antropologie si science-fiction
Semestrul III Semestrul IV
Elaborarea proiectelor de dezvoltare
Cercetare de teren/ Internship intr-o organizatie
Politici de migratie
Antropologia practicilor culinare
Cercetare sociologică avansată
Planificare si dezvoltare spatiala
Atelier de film documentar si etnografic
Antropologie economica. Promisiune, juramant, contract
Elaborare proiect de cercetare

 

PROFESORI:

Liviu Chelcea (coordonator master), Anda Becuț, Claudia Câmpeanu, Călin Cotoi, Gabriel Jderu, Angelica Marinescu, Monica Obreja, Gabriel Pascariu, Claudia Petrescu, Raluca Popescu, Dumitru Sandu, Monica Șerban, Ioana Tudora.

SITE MASTER:

https://masterantropologie.wordpress.com

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala