Descrierea programelor de master

Managementul resurselor umane

SCURTĂ PREZENTARE:

Misiune: Masterul de Managementul Resurselor Umane îşi propune formarea de specialişti în resurse umane, care prin intermediul programului să îşi dezvolte competenţe profesionale necesare atât în organizaţii private, cât şi publice.

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

SCURTĂ PREZENTARE:

Problematica drogurilor este și va reprezenta în permanență una din temele dominante ale vieții socio-politice, nu numai din România, ci din întreaga lume, în dificila încercare de aflare a unor răspunsuri la multiplele și complexele probleme legate de existența umană.

Probațiune

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul de Probatiune este o variantă actualizată și mai bine contextualizată a Masterului de Administrare Comunitară a Justiției, unul dintre cele mai longevive programe de master din Facultatea de Sociologia și Asistență Socială din Universitatea București.

Research in sociology

PROGRAM FOCUS:

Since 2009 MoRiS has offered students an English-language curriculum focused on kindling research intuition and meticulous theoretical and methodological knowledge. Students and faculty work jointly in investigative projects carrying them from inception to finalization, discussing all along the challenges of acquiring novel evidence-based understandings.

Sondaje de opinie, marketing şi publicitate

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul de Sondaje de opinie, marketing şi publicitate îşi propune formarea specialiştilor în studiul opiniei publice, în cercetarea şi analiza advertisingului, ca element al marketingului, şi dezvoltarea competenţelor profesionale în mixul de marketing.

Studii de securitate

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul oferă oportunitatea studierii principalelor probleme practice și metodologice specifice domeniului studii de securitate și analiza informațiilor.

Antropologie şi dezvoltare comunitară şi regională

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul de Antropologie si Dezvoltare Comunitară se adresează absolvenţilor facultăţilor de sociologie, economie, filosofie, filologie, etnologie, jurnalism, psihologie, istorie, urbanism şi arhitectură, litere şi ştiinţe politice.

Cercetare sociologică avansată

SCURTĂ PREZENTARE:

Învățați cercetarea sociologică avansată studiind doi ani în Departamentul de sociologie al Universității din București – într-un program care explorează în detaliu spații sociale centrale și ex-centrice, metode și tehnici de producere și interpretare a evidențelor empirice, mize teoretice și competențe de autorat științific.

Consiliere în asistenţă socială

SCURTĂ PREZENTARE:

Implicând studenţi şi profesori în activităţi de colaborare educaţionale, clinice şi de cercetare, misiunea programului de Master în Consiliere în Asistenţa Socială este aceea de a pregăti profesionişti cu înaltă calificare în consilierea persoanelor, grupurilor şi comunităţilor afectate de probleme sociale, care să aibă cunoştinţe, deprinderi şi motivația de a iniția şi dezvolta servicii de consiliere cu rol în îmbunătățirea calității vieţii indivizilor, familiilor şi comunităţilor.

Devianță socială și criminalitate

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul îşi propune formarea de specialişti în domeniul devianţei sociale şi criminalităţii, cu competenţe profesionale asociate unor ocupaţii solicitate pe piaţa muncii.

Grupuri de risc și servicii sociale de suport

SCURTĂ PREZENTARE:

Masterul de grupuri de risc și servicii sociale de suport își propune să dezvolte competențe profesionale necesare atât în Serviciul Public de Asistență Socială, în organizațiile non-guvernamentale cât și în companiile ce dezvoltă programe de responsabilitate socială.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala