Departamentul de asistenta sociala

Prof. univ. dr. Doru Buzducea - Director Școala Doctorală de Asistență Socială
E-mail: doru.buzducea@unibuc.ro
Ore de consultație: Marți și Joi, orele 10 -14, Decanat.
Domenii de interes: Asistența sociala; Grupuri de risc; HIV/SIDA.
Anul și instituția obținerii doctoratului: 1999, Universitatea din București, doctor în sociologie.
Două lucrări reprezentative: Asistența socială a gupurilor de risc (coord., 2010, Polirom); Sisteme moderne de asistență socială (2009, Polirom).
Cursuri predate în acest an: Teorii clasice și moderne în asistență socială (L), Asistența socială a persoanelor cu pierderi, traume și suferințe (L), Introducere în asistența socială (L) și Perspective internționale în asistența socială (M).
Domenii prioritare pentru licență: Asistența socială a grupurilor de risc; Vulnerabilități extreme; Evaluarea programelor și serviciilor sociale... citeste mai mult

 

Conf. univ. dr. Nicolae-Adrian Dan - Director de departament
E-mail: adrian.dan@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie: Marti: orele 12 -14, Miercuri: 12 -14, Schitu Magureanu nr.9, Birou Director DAS, et. 3
Domenii de interes: Politici sociale (Politici ale bunăstării; Protecție socială și asistență social; Sărăcie; Incluziune și excluziune social; Politici de locuire, politici educaționale); Dezvoltare sociala și comunitară; grupuri în situație de risc (romi, persoane fără adăpost, vârstnici); Metodologia cercetării.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2003, Universitatea din București, doctor in sociologie.
Două lucrări reprezentative: Căutăm drumul spre şcoală! O analiză a cauzelor abandonului şcolar în 4 judeţe din România, (coordonator), Didactica Publishing House, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8027-739. http://www.scribd.com/doc/57505208/Cautam-Drumul-Spre-Scoala-studiu-FDP-2011, Politici de locuire: România încotro? O analiză comparativă a României în contextul ECE şi UE, Editura Universităţii din București, 2006, ISBN973-737-248-4
Cursuri predate în acest an: Sem.1: Introducere in politici sociale (L), Metode calitative și cantitative de cercetare a criminalității (M), Politici și programe sociale pentru persoanele fără adapost (M), Sem. 2: Metodologia cercetării în AS (L), Comunități și rețele de suport în probațiune (M), Cercetare socială avansată (M), Analiza și diagnoza problemelor sociale (M).
Domenii prioritare pentru licenţă: vezi domeniile de interes... citeste mai mult

 

Lect. univ. dr. Smaranda Witec - Prodecan
E-mail: smaranda.witec@gmail.com
Ore de consultatie: Miercuri: orele 14 -16, Schitu Magureanu, nr. 9, SALA Cancelarie 2.
Domenii de interes: Deontologie; Solicitanţi de azil şi refugiaţi; Protecţia copiilor; Asistenţa delincvenţilor; Antreprenoriat social; Nevoi emergente; Leadership.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2013, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.
Două lucrări reprezentative: Consiliere în asistenţa socială (coord. Dumitraşcu, Hanibal, 2012); Asistenţa socială a grupurilor de risc (coord. Buzducea, Doru, 2010).
Cursuri predate în acest an: Etică în asistenţă socială (licenţă), Asistenţa socială a refugiaţilor(licenţă), Asistenţa refugiaţilor şi a comunităţilor multietnice(master), Etică şi deontologie în probaţiune(master).
Domenii prioritare pentru licenţă: Deontologie profesională; Asistenţa socială a solicitanţilor de azil şi a refugiaţior; Protecţia copilului; Antreprenoriat social... citeste mai mult

 

Conf. univ. dr. Claudia Constantinescu - Prodecan
E-mail: claudia.constantinescu@sas.unibuc.ro
Ore de consultație: Marți: orele 12 -14, Miercuri: 10 -12, Schitu Măgureanu nr.9, et. 3.
Domenii de interes: Practici restaurative în justiția penală și asistența socială, mediere in asistenta sociala, justiție terapeutica, legislația aplicabila in asistenta sociala, drepturile omului in administrarea comunitara a justiției, instituții penale (probațiune, penitenciare).
Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): Constantinescu, C. (2016) Leadership și Turbulență. Editura Universității din București. București. ISBN: 978-606-16-0752-5; Oprea-Popa, C. (2010) „Drepturile omului în reglementările internaționale” (capitolul 23). Asistența socială a grupurilor de risc. Polirom. Iași. ISBN: 978-973-46-0277-3.
Cursuri predate în acest an: Justiție terapeutica, Practici restaurative in sistemul judiciar, Drepturile omului in administrarea comunitara a justiției si adicții, Elaborare de proiect. 
Domenii prioritare pentru licenţă: instituții penale (probațiune, penitenciare), Practici restaurative în justiția penală și asistența socială...... citeste mai mult

 

Prof. univ. dr. Ioan Durnescu
E-mail: idurnescu@gmail.com
Ore de consultație: Miercurea: orele 16 -18, Schitu Măgureanu, nr.9, Sala 202
Domenii de interes: Probațiune; Penitenciare; Cercetare comparativă.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008 - Universitatea Al I Cuza, Iași, doctor în sociologie
Două lucrări reprezentative: van Kalmthout, A.M. și Durnescu, I. (edit si co-autor)(2008) Probation in Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers; Durnescu, I. (2011) Pains of probation: Effective Practice and Human Rights, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 55 (4): 530-545.
Cursuri predate în acest an: Introducere în probațiune (licență); Probațiune. Modele comparate și tendințe modern.
Domenii prioritare pentru licenţă: Probațiune Penitenciare... citeste mai mult

 

Prof. univ. dr. Florin Lazăr
E-mail: florin.lazar@sas.unibuc.ro
Ore de consultatie: Marți: orele 14 -16, Schitu Măgureanu, nr.9, birou etaj 2, clădirea veche.
Domenii de interes: Politici sociale; HIV/SIDA; Grupuri de risc; Asistența socială din România.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2010, Universitatea din București.
Două lucrări reprezentative: Lazăr, F. & Buzducea, D. (coord.) (2012) Cercetări aplicative în asistență socială, Editura Universității din București, București; Lazăr, F. (2010) Introducere in politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenta sociala, Polirom, Iași, România.
Cursuri predate în acest an: Introducere în politici sociale (L), Introducere în asistența socială (L), Asistența socială a persoanelor cu risc epidemiologic ridicat (L), Metodologia cercetării în asistența socială (L), Cercetare socială avansată (M).
Domenii prioritare pentru licenţă: HIV/SIDA; Asistența socială a persoanelor din grupuri vulnerabile; Practica asistenței sociale; Analiza unor politici sociale; Politici sociale comparate; Evaluarea programelor sociale... citeste mai mult

 

Prof. univ. dr. Valentina Ioana Rujoiu 
E-mail:
valentinarujoiu@yahoo.com
Domenii de interes:
Violenţă domestică; Tehnici de intervenţie şi metode în situaţie de criză; Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţa socială la nivel individual; Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc; Planificare familială.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului:
2008, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.
Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole):
Vest şi est: cultura violenţei şi emoţiile sociale (2010) (coautor). Editura a.s.e., Bucureşti; Violenţa în familie: între percepţie socială şi asumare individuală (2012). (coeditor). Editura A.S.E. Bucureşti
Cursuri predate în acest an:
Violenţa în relaţia de cuplu: abordare interculturală (L.), Metode şi tennici de intervenţie în asistenţa socială la nivel individual (L.), Planificare familială (L.), Tehnici de intervenţie în situaţiile de criză (M.), Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc (M.)
Domenii prioritare pentru licenţă:
Violenţă domestică; Familia în situaţie de risc; Politici sociale centrate pe familie şi copil... citeste mai mult

 

Conf. univ. dr. Elena-Iulia Mardare
Email: eimardare@sas.unibuc.ro
Ore de consultație: Joi: orele15 -18, Schitu Măgureanu nr.9, sala 304.
Domenii de interes: Stresul social şi managementul stresului; Consilierea şi terapia familiei; Psihosociologia sănătăţii; Consilierea şi asistenţa socială clinică.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008, Universitatea din București
Două lucrări reprezentative (carţi sau articole): Stresul psihosocial şi boala cardiacă. Analize şi intervenţii (Editura Universităţii din Bucureşti, 2010); The situation of Romanian HIV-positive adolescents: results from the first national representative survey, AIDS Care. Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV, Publisher: Routledge, Volume 22 Issue 5, 562, 2010 (cu Buzducea D., Lazăr F.)
Cursuri predate: Consiliere individuală și de grup (L); Teorii psihosociale în consiliere (M); Managementul stresului în serviciile medicale și sociale (M).
Pagină personală: http://www.unibuc.ro/prof/mardare_e_i/
Domenii prioritare pentru licenţă: Stresul social (familial, profesional) - evaluare și gestionare; Consilierea psiho-socială; Evaluarea și terapia familiei disfuncționale; Psihosociologie aplicată în domeniul îngrijirii medicale și sociale; Boala cronică (HIV-SIDA, boli cardiace, cancer etc.) - analiză și intervenție psihosocială; Rolul suportului social (familie, grupuri de suport etc.) în problematica socială; Formare și supervizare în asistența socială/psihoterapia de familie... citeste mai mult

 

Conf. univ. dr. Gabriel Mățăuan
E-mail: gabriel.matauan@lafarge.com
Domenii de interes: Evaluarea programelor sociale; Managementul resurselor umane; Managementul programelor sociale; Managementul organizațiilor non-profit.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 1999 - Universitatea din București, doctor în sociologie
Două lucrări reprezentative: Evaluarea programelor sociale, (1999, Ed. Expert, București); Assessment of Training Needs at the Achieved Level of Transition in Central and Eastern Europe (2000, European Training Foundation, Torino)
Cursuri predate în acest an: Noțiuni financiare și politici salariale (M), Managementul și evaluarea programelor (M)
Domenii prioritare pentru licenţă: Evaluarea programelor sociale; Managementul resurselor umane; Managementul programelor sociale; Managementul organizațiilor non-profit... citește mai mult

 

Prof. univ. dr. Gheorghița Nistor
E-mail: gheorghitalazar@yahoo.com; nistorgheorghita@gmail.com
Ore de consultatie: Miercuri: orele 12 -14, Schitu Măgureanu, nr. 9, sala 304.
Domenii de interes: Comportament şi mediu social (Psihologie socială); Asistenţa socială a familiei şi copilului; Asistenţă socială şi consiliere în şcoală; Cultură organizaţională; Deontologie în domeniul asistenţei sociale.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2003, Universitatea Bucureşti.
Două lucrări representative (carţi sau articole): New Educational Strategies regarding Quality of Life for Elderly People, in Procedia - Social and Behavioral Sciences (2014), pp. 487-492, DOI information: 10.1016/j.sbspro.2014.07.653, http://authors.elsevier.com/sd/article/S1877042814045819. Youth, protection and education today: perceived vulnerabilities, statistical issues, perspectives, coautor cu Urea R., Neacsu I.(2014), în revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Iaşi, vol. 44, p.44-66 (www.rcis.ro), F.I.1,137.. Workaholism: A New Challenge For Organisation Management (2014), în Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN- 1877-0428, vol. 109, p.255-300), http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
Domenii prioritere pentru licenţă: (5 Master +5 Licenţă): Comportament şi mediu social (Psihologie socială aplicată); Asistenţa socială a familiei şi copilului, Abandonul şcolar: consiliere şi prevenire; Cultură organizaţională; Elemente de etică şi bioetică în practica asistenţei sociale... citeste mai mult

 

Conf. univ. dr. Ana Rădulescu
E-mail: ana.radulescu@gmail.com
Ore de consultatie: Marți: orele 16 -18, Schitu Măgureanu, nr. 9, Birou Profesori, Etaj 4.
Domenii de interes: Dezvoltarea profesiei și a serviciilor de asistență socială; Coaching și supervizare profesională în asistența socială; Management de caz și instrumentarea cazurilor în asistența socială; Management organizațional și dezvoltare strategică; Dezvoltare și implementare proiecte sociale internaționale; Cooperare internațională; Cercetare socială; Consiliere vocațională și servicii de acces pe piața muncii; Economie socială.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2005, Universitatea București, doctor în sociologie.
Două lucrări reprezentative: Asistența socială: un răspuns la problematica grupurilor de risc (2010), Consilierea vocaţională – un serviciu necesar în asistenţa persoanelor vulnerabile (2012), Shaping the role and the public image of social workers in Europe in „Social Work: Making a World of Difference”, IFSW.
Cursuri predate în acest an: Management de caz în asistență socială (L), Introducere în asistență socială (L), Coaching și mentorat în asistența socială (L), Metode de intervenție în cazurile de violență domestică (M).
Domenii prioritare pentru licenţă: Asistență socială: profesie și servicii de asistenta sociala, economie socială, consiliere vocatională și acces pe piața muncii; Violența domestică; Impactul legislației naționale asupra serviciilor sociale și asupra grupurilor vulnerabile... citeste mai mult

 

Conf. dr. Monica Luminița Alexandru
E-mail: monica_alexandru1@yahoo.com, alexandru.monica@gmail.com
Ore de consultatie: Miercuri: orele 10-12, Schitu Măgureanu, nr.1, SALA 513.
Domenii de interes: Trafic de ființe umane; Legislație în asistență socială; Servicii/beneficii de asistență socială; Politici sociale de prevenire și combatere a consumului de droguri.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008, Universitatea din București, doctor în sociologie.
Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): Reforma sistemului de protecție a copilului și familiei în România, Editura Universității din București, 2008, Traficul de ființe umane: o nouă formă de sclavie modernă, în volumul Asistența socială a grupurilor de risc, (coord. Doru Buzducea), Editura Polirom, Iași, 2010.
Cursuri predate în acest an: Asistența socială bazată pe evidențe (L), Asistența socială a persoanelor traficate (L), Coaching și mentorat în asistență socială (L), Coordonare practică de specialitate (L), Victimele traficului de ființe umnane. Servicii și intervenții specializate (M), Politici sociale și tendințe în prevenirea consumului de droguri (M) .
Domenii prioritare pentru licenţă: Trafic de ființe umane; Prevenirea și combaterea consumului de droguri; Legislație în asistență socială... citeste mai mult

 

Conf. dr. Corina Cace
Email: corina.cace@unibuc.ro
Ore de consultație: Miercuri: orele 14-16, Schitu Măgureanu nr. 9
Domenii de interes: Asistența socială a șomerilor, Design și management de proiect în asistența socială, Management, Managementul organizațiilor, Managementul schimbării, Politici publice
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2004, Academia de Studii Economice din București
Cursuri predate în acest an: Asistența socială a șomerilor, Asistența socială a persoanelor cu pierderi, traume și suferințe, Politici de sănătate publică în UE, Management instituțiilor de sănătate.
Domenii prioritare pentru licenţă: Asistența socială a șomerilor, Design și management de proiect în asistența socială
citeste mai mult

 

Lector univ. dr. Mirela Anghel
E-mail: mirelap.anghel@gmail.com
Ore de consultatie: Marți: orele 12 -14, Schitu Magureanu, nr. 9, SALA 304
Domenii de interes: Asistența socială; Comunicare; Interculturalitate; Limbajul trupului; Violența stradală; Sociologia sportului.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2010, Universitatea din București.
Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): Comunicarea interpersonală în asistenţa socială, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012; Boteanu, Mirela, ”Asistența socială și specificul comunicării” in Asistența socială a grupurilor de risc, Doru Buzducea (coord.), Iasi, Polirom, 2010.
Cursuri predate în acest an: Limba engleză (L), Comunicare interpersonală în asistența socială (L)
Domenii prioritare pentru licenţă: Comunicarea verbală și non-verbală; Prevenirea violenței stradale împotriva femeilor; Dezvoltare personală; Dezvoltarea competențelor în dezbateri... citeste mai mult

 

Conf. univ. dr. Sorina Daniela Dumitrache
E-mail: sorina_dumitrache@yahoo.com
Ore de consultatii: la cerere, Schitu Mӑgureanu, nr . 9 - cancelarie, etaj 3.
Domenii de interes: Consiliere și psihoterapie, Dezvoltare personală și optimizare profesională a tinerilor asistenți sociali.
Anul si institutia obtinerii doctoratului: 2014, Universitatea din Bucureşti, doctor în psihologie
Două lucrări reprezentative: Trauma vicariantă. Între autoneglijare şi grija de sine a celor care au grijă de alţii, Revista de Asistenţă Socială, 2017; Corp, traumă, vindecare. Diagnoză și intervenție psihoterapeutică, 2020 (coord).
Cursuri predate în acest an: Autocunoaștere, Optimizare Personală și Profesională a Asistenților Sociali; Asistența socială a persoanelor cu traume, pierderi, suferințe; Psihosexologie și Psihologia cuplului, Introducere în Psihoterapie, Psihoterapie individuală și de grup, Psihopatologia comportamentului sexual.... citeste mai mult

 

Lector univ. dr. Theodora Doina Ene
E-mail: theoed@gmail.com
Ore de consultație: Marți: orele 16 -18, Schitu Măgureanu, nr.1, cam. 513.
Domenii de interes: Servicii de asistență socială; Managementul proiectelor; Managementul resurselor umane.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2012, Universitatea din București.
Două lucrări reprezentative: Website-ul corporatist – instrument de promovare a culturii organizaționale. Ed. Univ. din București, 2013; Cultura organizațională și elementele ei constitutive în Buzducea, D. (coord.) – Asistența socială a grupurilor de risc, Ed. Polirom, Iași.
Cursuri predate în acest an: Introducere în managementul resurselor umane (L), Managementul voluntariatului și RSC (L), Managementul proiectelor de asistență socială (L), Inițiative private în asistență socială (M), Managementul serviciilor de probațiune și organizațiilor conexe (M).
Domenii prioritare pentru licenţă: Managementul serviciilor de asistență socială; Managementul proiectelor; Resurse umane... citeste mai mult

 

Conf. univ. dr. Valeriu Fîrţală
E-mail: valeriu.firtala@unibuc.ro
Ore de consultație: Luni: orele 12 -14, Schitu Măgureanu nr.9, sala 403.
Domenii de interes: Probațiune; Protecția internatională a drepturilor omului; Drept social, Reglementări interne și internaționale privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2007, Universitatea din București, doctor în sociologie.
Două lucrări reprezentative: Legislație în asistența socială, Editura pentru Științe Naționale, București, 2002; Instrumente internaționale cu impact asupra probațiunii, in Probațiunea-Teorii, legislație și practică, Editura Polirom, București, 2011.
Cursuri predate în acest an: Drepturile omului și diversitate culturală(L), Instrumente europene cu impact asupra activității de probațiune(M), Sistemul sancționator.Roluri procedurale ale consilierului de probațiune(M), Legislație în asistența socială(L), Noțiuni introductive de legislație a muncii(L).
Domenii prioritare pentru licenţă: Probațiune; Protecția internațională a drepturilor omului; Drept social; Reglementări interne și internaționale privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri; Legislație în asistența socială; Reglementări europene privind prevenirea și combaterea criminalității organizate....citeste mai mult

 

Conf. univ. dr. Georgiana-Cristina (Anton) Rentea
E-mail: georgiana.anton@sas.unibuc.ro, georgiana.rentea@gmail.com
Ore de consultație: Joi: orele 12-14, Schitu Măgureanu nr. 9.
Domenii de interes: Migrație; Integrare migranți; Organizații nonguvernamentale; Politici sociale.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2012, Universitatea din București
Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): Anton, G., Preda, M. (2013), Ethical and Methodological Dilemmas in Researching Vulnerable Groups in Romania (Chapter 6). În Isabella Paoletti, Adriano Duarte Rodrigues, Isabel Tomás (coord.) Practice of ethics: An Empirical Approach to Ethics in Social Science Research. 115-135. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing. Rentea, G. C. (2013), De la imigranți la cetățeni români: experiențe ale integrării și motivații pentru obținerea cetățeniei, București: Editura Universității din București.
Cursuri predate în acest an: Introducere în asistență socială (L), Practica de specialitate (L).
Domenii prioritere pentru licenţă: Migrație; Integrare migranți; Organizații nonguvernamentale; Politici sociale... citeste mai mult

 

Lector univ. dr. Mihaela Popa
E-mail: mihaela.stefan@sas.unibuc.ro , bvct@yahoo.fr
Domenii de interes: Educaţie; Familie; Comunicare; Mass media.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2012, Universitatea din Bucureşti, doctor în sociologie.
Două lucrări reprezentative: Familia monoparentală, între realitate şi construct mediatic (Editura Universităţii din Bucureşti,2013, Bucureşti); Familia monoparentală (capitol în Economia socială a grupurilor vulnerabile, coordonator Doru Buzducea, editura Polirom, 2012, Bucureşti).
Cursuri predate în acest an: Teorii clasice şi moderne în asistenţa socială (L); Metode şi tehnici de asistenţă a grupului şi a comunităţii (L).
Domenii prioritare pentru licenţă: Familie; Educaţie; Comunicare... citeste mai mult

 

Lector univ. dr. Marian Ursan
E-mail: marian.ursan@sas.unibuc.ro
Domenii de interes: Grupuri vulnerabile și marginalizate; HIV/SIDA; Consumul de droguri; Sex Comercial.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2012, Universitatea din București.
Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole): Ursan, M. (2010). Droguri și prostituție: combinații și viața de noapte în București, in Buzducea, D., Asistența Socială a Grupurilor de Risc, Polirom, Iași; Ursan, M. et al. (2005).Sexul Comercial – Perspectiva de Sănătate Publică și Socială, ARAS – Asociația Română Anti-SIDA.
Cursuri predate în acest an: Prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile și marginalizate.
Domenii prioritare pentru licenţă: ... citeste mai mult

 

Lector univ. dr. Daniela Niță (Gaba)
DATE DE CONTACT:
Email: daniela.gaba@sas.unibuc.ro
Ore de consultație: Joi, orele 14-15, Schitu Măgureanu nr. 9.
Domenii de interes: Asistență socială internațională și transnațională, profesionalizarea și internaționalizarea asistenței sociale – dinamică, factori și noi evoluții; identitate profesională în asistența socială; dezvoltare internațională - rolul asistenței sociale în dezvoltarea internațională; asistență socială feministă; asistență socială ecologică (environmental social work); colaborarea interprofesională în asistența socială; utilizarea tehnologiei informației și comunicării (TIC) în asistența socială; metode și tehnici de cercetare participativă în asistența socială.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2017, Universitatea din București.
Două lucrări reprezentative: Gaba, D. (2018). Social Work and International Development: Interconnections, Opportunities, and Challenges. București: Tritonic. ISBN 978-606-749-387-0. Gaba, D. (2017). Către o abordare internațională a riscurilor sociale: la intersecția dintre asistența socială și dezvoltarea internațională. În D. Buzducea, coord., Risc și Societate, București: Tritonic (p.241-282).
Cursuri/seminarii predate în acest an: Metode si tehnici de intervenție la nivel de grup și de comunitate (L), Perspective internaționale în asistență socială (M), Metodologia cercetării în asistență socială (L).
Domenii prioritare pentru licenţă: Perspective teoretice și abordări practice ale asistenței sociale internaționale; interconexiunile asistenței sociale cu dezvoltarea internațională; metode de intervenție în grupuri și comunități; protecția socială a tinerilor, persoanelor vărstnice, consumatorilor de droguri... citeste mai mult

 

Lector univ. dr. Anca Mihai
Email: anca.m@sas.unibuc.ro;
Pagina personală: ancamihai.ro;
Ore de consultație: joi, între 12-14, FSAS, Panduri 90, parter, sala 107.
Domenii de interes: reducerea riscului de dezastru, evoluția politicilor sociale, teorii în asistență socială, metodologia cercetării sociale, evoluția asistenței sociale în contextul globalizării și dezvoltării tehnologice.
Anul și instituția obținerii doctoratului: 2019, Universitatea din București, doctorat în sociologie.
Două lucrări reprezentative: Mihai, A. (2019). Dezastrul produs în urma inundațiilor. Experiențe din mediul rural. București: editura Tritonic. ISBN: 978-606-749-453-2; 
Lazăr, F., Mihai, A., Gaba, D., Ciocănel, A., Rentea, G. and Munch, S. (2018) ‘Romanian social workers facing the challenges of neo-liberalism’, European Journal of Social Work, 22(2), pp. 326-337. Accesibil la: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13691457.2018.1540405?needAccess=true.
Cursuri/seminare predate în acest an: sem 1: Metode si tehnici de intervenție în asistența socială la nivel de grup și de comunitate (L), Introducere în politici sociale (L), sem 2: Cercetare (M), Practica de specialitate (L).
Domenii prioritare pentru licență: rolul politicilor sociale în reducerea sărăciei și a excluziunii sociale; rețele sociale, migrație și globalizare; intervenția asistenței sociale la nivelul grupurilor și comunităților; rolul asistenților sociali în reducerea riscului de dezastru... citeste mai mult
 
 
 
Lect. univ. dr. Corina Ilinca

Email: corina.ilinca@unibuc.ro
Ore de consultație: Marți, orele 12-14, Schitu Măgureanu nr. 9
Domenii de interes: Metodologia cercetării, abilitățile digitale astăzi, aspecte privind îmbătrânirea populației, intersecționalitate, autonomie individuală.
Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2021, Universitatea din București
Două lucrări reprezentative (cărţi sau articole):
Cutler, Stephen J. and Corina Brăgaru. 2015. “Long-Term and Short-Term Predictors of Worry about Getting Alzheimer’s Disease.” European Journal of Ageing 12(4):341–51.
Dubrow, Joshua Kjerulf and Corina Ilinca. 2019. “Quantitative Approaches to Intersectionality Research: New Methodological Directions and Implications for Policy Analysis.” in The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy. The Politics of Intersectionality, edited by O. Hankivsky and J. Jordan-Zachary. Cham: Palgrave Macmillan.
Cursuri predate în acest an: Informatică, statistică socială și analiza datelor (L), Servicii sociale pentru persoanele vârstnice (M), Probleme specifice populației vârstnice (M), Practică de specialitate (L).
Domenii prioritere pentru licenţă/ disertație: Cercetări cantitative bazate pe testarea unor ipoteze cu relevanță teoretică.

citeste mai mult

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala