Lector univ. dr. Anca Mihai

 

Email: anca.mihai@unibuc.ro;

Pagina personală: ancamihai.ro;

Ore de consultație: joi, între 12 și 14, FSAS, Panduri 90, parter, sala 107.

Domenii de interes: reducerea riscului de dezastru, evoluția politicilor sociale, teorii în asistență socială, metodologia cercetării sociale, evoluția asistenței sociale în contextul globalizării și dezvoltării tehnologice.

Anul și instituția obținerii doctoratului: 2019, Universitatea din București, doctorat în sociologie.

Două lucrări reprezentative:

  • Mihai, A. (2019). Dezastrul produs în urma inundațiilor. Experiențe din mediul rural. București: editura Tritonic. ISBN: 978-606-749-453-2;
  • Lazăr, F., Mihai, A., Gaba, D., Ciocănel, A., Rentea, G. and Munch, S. (2018) ‘Romanian social workers facing the challenges of neo-liberalism’, European Journal of Social Work, 22(2), pp. 326-337. Accesibil la: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13691457.2018.1540405?needAccess=true.

Cursuri/seminare predate în acest an: sem 1: Informatică, statistică socială și analiza datelor (L), Introducere în politici sociale (L), sem 2: Cercetare (M), Practica de specialitate (L).

Domenii prioritare pentru licență: rolul politicilor sociale în reducerea sărăciei și a excluziunii sociale; rețele sociale, migrație și globalizare; intervenția asistenței sociale la nivelul grupurilor și comunităților; rolul tehnologiei în asistență socială; rolul asistenților sociali în reducerea riscului de dezastru.

RESURSE:

  • CV - limba română
  • CV - limba engleză

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala