Eliberare documente

A. Pe parcursul anilor de studiu

1. Carnet de student

 • Se eliberează la începutul fiecărui ciclu de învățământ (licență / master) și se vizează anual de către Secretariat
 • Pentru vizarea lui este necesară prezentarea carnetului la Secretariat
 • În cazul în care studentul solicită întreruperea studiilor, carnetul nu va fi vizat pe perioda suspendării calității de student
 • Nu se percepe taxă pentru eliberare și / sau vizare

2. Adeverință de student

 • Se eliberează, la cerere, de către Secretariat
 • Adeverinţele se eliberează pe loc, în baza solicitării şi a carnetului de student
 • Nu se percepe taxă pentru eliberare

3. Situație școlară

 • Se eliberează, la cerere, de către Secretariat
 • Taxa pentru eliberarea situaţiei şcolare este de 50 lei

4. Legitimație și cupoane de călătorie

 • Legitimatiile de transport se eliberează la începutul fiecărui ciclu de învățământ (licență / master) și se vizează anual de către Secretariat
 • Cupoanele de călătorie se eliberează la începutul fiecărui an universitar de către Secretariat
 • Nu se percepe taxă pentru eliberare

B. După finalizarea studiilor

1. Adeverință de absolvire

 • Se eliberează, la cerere, de către Secretariatul Facultății la finalizarea ciclului de învățământ și este valabilă până la eliberarea diplomei
 • Nu se percepe taxă pentru eliberare

2. Situație școlară

 • Se eliberează, la cerere, de către Secretariat
 • Taxa pentru eliberarea situaţiei şcolare este de 50 lei

3. Diplomă de licență / master / doctorat

 • Se eliberează după aproximativ 1 an de la data absolvirii studiilor de către Biroul Acte de Studii al Universității din București
 • Nu se percepe taxă pentru eliberare
 • Informații suplimentare (programul Biroulului Acte de Studii al Universității din București, Regulamentul privind regimul actelor de studii în învățământul superior, Fișa de lichidare) se găsesc la linkul: https://unibuc.ro/student-ub/acte-de-studii/

4. Foaie matricolă / supliment de diplomă

 • Se eliberează ca anexă la diplomă, după finalizarea studiilor
 • Nu se percepe taxă pentru eliberare

5. Programe analitice și alte formulare din străinătate

 • Secretariatul poate elibera absolvenților, la cerere, fie pachetul complet de programe analitice ale disciplinelor urmate într-un ciclu de învățământ (licență / master), fie programe analitice individuale
 • Taxă de eliberare a pachetului complet de programe analitice – 150 lei
 • Taxă de eliberare a programelor analitice individuale – 4 lei / pagină
 • Taxă de arhivă (în cazul absolvenților din generații anterioare) – 100 lei
 • Formularele altor instituții decât Universitatea din București necesare absolventului pentru dobândirea dreptului de liberă practică în străinătate se pot elibera, la cerere, pe baza pachetului complet de programe analitice solicitat anterior. Formularele din străinătate se completează doar în limba engleză. Nu se percep taxe suplimentare pentru eliberarea lor. 

C. Cont Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala.

   Taxele de școlarizare se pot achita în contul Facultății de Sociologie si Asistenta Sociala : RO47RNCB0076010452620044, deschis la sucursala BCR sector 5, București.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala