Prof. univ. dr. Florin Lazăr

florin-lazar.png

DATE DE CONTACT:

E-mail: florin.lazar@sas.unibuc.ro

Ore de consultatie: Marți: orele 14 -16, Schitu Măgureanu, nr.9, birou etaj 2, clădirea veche.

Domenii de interes: Politici sociale; HIV/SIDA; Grupuri de risc; Asistența socială din România.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2010, Universitatea din București.

Două lucrări reprezentative: Lazăr, F. & Buzducea, D. (coord.) (2012) Cercetări aplicative în asistență socială, Editura Universității din București, București; Lazăr, F. (2010) Introducere in politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenta sociala, Polirom, Iași, România.

Cursuri predate în acest an: Introducere în politici sociale (L), Introducere în asistența socială (L), Asistența socială a persoanelor cu risc epidemiologic ridicat (L), Metodologia cercetării în asistența socială (L), Cercetare socială avansată (M).

Domenii prioritare pentru licenţă: HIV/SIDA; Asistența socială a persoanelor din grupuri vulnerabile; Practica asistenței sociale; Analiza unor politici sociale; Politici sociale comparate; Evaluarea programelor sociale.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala