Conf. univ. dr. Elena-Iulia Mardare

poza-iulia.png

DATE DE CONTACT:

Email: eimardare@sas.unibuc.ro

Ore de consultație: Joi: orele15 -18, Schitu Măgureanu nr.9, sala 304.

Domenii de interes: Stresul social şi managementul stresului; Consilierea şi terapia familiei; Psihosociologia sănătăţii; Consilierea şi asistenţa socială clinică.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2008, Universitatea din București

Două lucrări reprezentative(carţi sau articole): Stresul psihosocial şi boala cardiacă. Analize şi intervenţii (Editura Universităţii din Bucureşti, 2010); The situation of Romanian HIV-positive adolescents: results from the first national representative survey, AIDS Care. Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV, Publisher: Routledge, Volume 22 Issue 5, 562, 2010 (cu Buzducea D., Lazăr F.)

Cursuri predate: Consiliere individuală și de grup (L); Teorii psihosociale în consiliere (M); Managementul stresului în serviciile medicale și sociale (M).

Pagină personală: http://www.unibuc.ro/prof/mardare_e_i/

Domenii prioritare pentru licenţă: Stresul social (familial, profesional) - evaluare și gestionare; Consilierea psiho-socială; Evaluarea și terapia familiei disfuncționale; Psihosociologie aplicată în domeniul îngrijirii medicale și sociale; Boala cronică (HIV-SIDA, boli cardiace, cancer etc.) - analiză și intervenție psihosocială; Rolul suportului social (familie, grupuri de suport etc.) în problematica socială; Formare și supervizare în asistența socială/psihoterapia de familie.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala