Școala Doctorală de Asistență Socială

Contact: daniela.alecsa@sas.unibuc.ro

 biblioteca.png

Școala Doctorală de Asistență Socială s-a înființat prin Ordinul ministrului educației 6914/29.12.2023, prin preluarea domeniului de doctorat în asistență socială început în cadrul facultății în anul 2022 și care gestiona la momentul înființării școlii doctorale un număr de 18 doctoranzi în domeniul asistență socială. Noua școală doctorală își propune să întărească capacitatea de cercetare fundamentalã și aplicativă în asistentã socialã prin aceastã nouă formă de organizare administrativă a activităților doctorale.

Prof.univ.dr. Doru Buzducea, UB, Director
Conf.univ.dr. Mihai Bogdan Iovu, UBB, Membru extern
Drd. Lucian Biru, Student reprezentant

Prof.univ.dr. Doru Buzducea (doru.buzducea@unibuc.ro), Google Scholar Profile
Prof.univ.dr. Ioan Durnescu (ioan.durnescu@unibuc.ro), Google Scholar Profile
Prof.univ.dr. Florin Lazăr (florin.lazar@sas.unibuc.ro), Google Scholar Profile
Prof.univ.dr. Gheorghița Nistor (gheorghita.nistor@unibuc.ro), Google Scholar Profile
Conf.univ.dr. Corina Cace (corina.cace@unibuc.ro), Google Scholar Profile

Secțiunea va fi completată pe masură ce apar informații noi.
CSUD ne-a repartizat pentru admiterea din septembrie 2024 un număr de 9 locuri la buget (4 locuri cu bursă + 5 locuri la buget fără bursă)
Regulament admitere 2024 SDAS

Calendar admitere 2024
Înscrieri: 2 - 6 septembrie 2024
Probă scrisă: 9 septembrie 2024, orele 9,00, sala 201 din Schitu Măgureanu nr. 9
Afișare rezultate probă scrisă: 10 septembrie 2024
Depunerea eventualelor contestații: 10 - 11 septembrie 2024
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 12 septembrie 2024
Proba orală: 12 septembrie 2024
Afișarea rezultatelor: 16 septembrie 2024
Confirmarea locului: 16, 17 și 18 septembrie 2024 (între orele 9,00 - 14,00)
Data limită de afișare a rezultatelor finale: 21 septembrie 2024

Concursul de admitere constă în două probe:
1. Proba scrisă: un test grilă din cele două manuale recomandate la bibliografie. Probă eliminatorie. Pentru a susține proba orală, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5 (cinci).
2. Proba orală: susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de admitere.

Bibliografie (cărțile sunt disponibile la Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Schitu Măgureanu nr. 9):
1. Payne, M., Modern Social Work Theory, 3rd edition, Palgrave Macmillan, 2005. (Traducere: Payne, M., Teoria modernă a asistenței sociale, Iași, Polirom 2011)
2. Babbie, E., The Practice of Social Research. International edition, Wadsworth. 2013. (Traducere: Babbie, E., Practica cercetării sociale, Iași, Polirom, 2010)

 

Exemple subiecte admitere 2023 
Regulament CSUD admitere 2024
Tipuri de certificate lingvistice acceptate
Taxe 2024

 

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala