Lista studenti redistribuiți

  SOC3.pdf   
  SOC2.pdf   
  SOC1.pdf   
  RU3.pdf   
  RU2.pdf   
  RU1.pdf   
  MSOC2.pdf   
  MSOC1.pdf   
  MAS2.pdf   
  AS3.pdf   
  AS2.pdf   
  AS1.pdf   
  ANTRO2.pdf   
  ANTRO1.pdf   

Comisia de cazari

  Nume Email Reprezentant Comisie
  Conf. Univ. dr. Valentina Rujoiu   Presedinte Comisie
1 Alexandra Horhocea alexandrahorhocea19@gmail.com SOCIOLOGIE - ASISTENȚĂ SOCIALĂ AN I
2 Paul Radu  radupaul611@yahoo.com SOCIOLOGIE - ASISTENȚĂ SOCIALĂ AN II
3 Adriana-Alexandra Popescu popescu.adriana.alexandra@gmail.com SOCIOLOGIE AN III
4 Veronica Drăghici veronica.draghici1995@yahoo.com ASISTENȚĂ SOCIALĂ AN III
5 Bianca Mihăilă mihailabianca28@yahoo.com RESURSE UMANE AN I-II-III
6 Alexandra Neagu alexandra.nneagu@yahoo.com   ANTROPOLOGIE AN I-II-III
7 Ștefan Dogaru dogaru_st@yahoo.com MASTER SOCIOLOGIE I-II
8 Adriana Pantelimon adrianaelenaa@yahoo.com  MASTER ASISTENȚĂ SOCIALĂ I-II

Anunt de ultima ora!

Ca urmare a incheierii unui acord intre Universitatea din Bucuresti si Universitatea Tehnica de Constructii, prin care aceasta ne pune la dispozitie un numar de 500 de locuri de cazare in caminul studentesc nr. 2, situat in Bd. Lacul Tei, nr. 118, in conformitate cu Metodologia de repartizare a locurilor de cazare a Universitatii din Bucuresti (numarul de locuri este atribuit proportional cu numarul de studenti finantati de la buget din fiecare facultate), Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala ii revine un numar de 46 de locuri de cazare in acest camin. Studentii care doresc sa includa Caminul Tei printre optiuni sunt rugati sa semnaleze aceasta trimitand o solicitare printr-un email cu subiectul Solicitare cazare Tei, trimis la adresa cazari@sas.unibuc.ro, pana vineri, 23.09. 2016, ora 22.00. In email, specificati si locul ocupat de caminul Tei in ierarhia optiunilor, astfel incat sa poata fi inclus in cererea dvs.

INFORMAŢII CAZARE 2016-2017

Comisia de cazare functioneaza in urmatoarele intervale orare:
27-30 septembrie, 10.00-15.00 sala 303
3 si 4 octombrie, 12.00-16.00, sala 303
5 si 6 octombrie, 12.00-13.00 Clubul Studentilor
comisia de cazare nu lucreaza in zilele de 1 si 2 octombrie

Comisia de cazare nu lucreaza in zilele de 1 si 2 octombrie.

 

CEREREA DE CAZARE

Cererea de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti pentru anul universitar 2016-2017 se completează individual de către studenţii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială începând cu data de 15 August 2016 si pana la data de 21 Septembrie 2016. Cererea de cazare se completează doar online, folosind linkul urmator: http://cazari.sas.unibuc.ro/.
Înainte de începerea completării formularului, asiguraţi-vă că aveţi următoarele:

 1. Acces la un calculator desktop/laptop conectat la Internet pe care să deschideţi şi să completaţi formularul cererii de cazare. Vă recomandăm să nu deschideţi sau să încercaţi să completaţi formularul de pe telefonul mobil din motive de siguranţă a datelor.
 2. Poza dvs. în format electronic (rezoluţie mai mare de 400 x 500 pixeli, mărime maximă a fişierului de 2 MB, formatul pozei .jpg). Vă recomandăm ca poza să fie tip buletin, pe fundal alb.
 3. CNP-ul colegului/colegei cu care doriţi să staţi în camera (dacă este cazul). Acest lucru presupune să cereţi acordul în prealabil respectivei persoane de a sta în cameră cu el/ea. Informaţia este folosită strict în scopul distribuţiei pe camere a studenţilor.
 4. Legitimaţia de student, pentru studenţii din anii 2 şi 3 licenţă, 2 master, 2 şi 3 doctorat.
 5. O adresă de e-mail valabilă. Pe această adresă este trimisă confirmarea înregistrării formularului de cazare şi datele care au fost înregistrate.

 

CRITERII DE REPARTIZARE A LOCURILOR

1) Criteriul principal este media pe anul anterior pentru studenţii în anii 2 şi 3 licenţă şi anul 2 master, respectiv media de admitere pentru studenţii în anii 1 licenţă şi master.
Pentru anii 2 şi 3 licenţă şi anul 2 master, la calcularea mediei de cazare nu se iau în considerare notele obţinute la măriri. Condiţia principală pentru a primi cazare conform acestui criteriu este de a fi integralist (fără restanţe / amânări / absenţe la examene) după încheierea sesiunii de vară (Iunie 2016). Excepţie: pentru anii de studiu în care cererile de cazare ale studenţilor integralişti (în Iunie 20165) sunt mai puţine decât numărul de locuri alocate pe an de studiu, se ia în calcul pentru neintegralişti media de la finalul sesiunii de toamnă (Septembrie 2016, fără notele de la măriri).
Departajarea între studenţii cu aceleaşi medii se face după cum urmează:

 1. pentru studenţi în anii 2 şi 3 licenţă şi în anul 2 master: în funcţie de media finală din anul / anii anteriori;
 2.  pentru studenţii în anul 1 licenţă: în funcţie de nota de la proba scrisă la Limba şi literatura română;
 3.  pentru studenţii în anul 1 master: în funcţie de media de absolvire (media anilor de studiu şi media examenului de licenţă).

2) Cazuri sociale.  Pentru repartizarea iniţială a studenţilor care au medie prea mică pentru a beneficia de cămin, sunt luate în considerare doar situaţiile sociale grave precum: studenţi orfani de ambii părinţi, studenţi proveniţi din centre de plasament sau în plasament familial, studenţi cu certificat de handicap grav. Studenţii care se regăsesc în situaţii sociale grave trebuie să depună documente doveditoare la Secretariat până la termenul limită pentru completarea cererilor online. Alte situaţii sociale (ex: venituri scăzute, etc.) nu sunt luate în considerare.
3) Studenţii etnici români sau bursieri ai statului român din anii 2 şi 3 licenţă, anul 2 master sau anii 2 şi 3 doctorat primesc cazare doar după criteriul mediei pe anul anterior. Pentru aceşti studenţi, cererile de cazare sunt respinse în cazul situaţiilor şcolare slabe (restanţe / amânări / absenţe la examene). Studenţii etnici români sau bursieri ai statului român din anii 1 licenţă/master/doctorat sunt cazaţi de către Rectorat, prin Departamentul Relaţii Internaţionale.
4) Deciziile comisiei de cazare sunt bazate, pe lângă citeriile enumerate mai sus, pe opţiunile studenţilor. Studenţii primesc loc conform mediei şi celorlaltor criterii doar într-unul din căminele care apar, ierarhizate, în Cererea de cazare. Ca atare, recomandăm studenţilor să selecteze cât mai multe cămine (eventual pe toate), în ordinea preferinţelor, pentru a maximiza şansele de a primi un loc în cămin. Continuitatea nu reprezintă criteriu pentru a beneficia de cazare într-o anumită cameră de cămin. Studenţii sunt cazaţi în aceeaşi cameră în care au locuit în anul universitar anterior doar dacă îndeplinesc criteriul mediei şi dacă solicită acest lucru explicit în cererea de cazare.

CALENDARUL ŞI ETAPELE PROCESULUI DE CAZARE

21 septembrie (ora 23:00) - Termenul limită pentru completarea cererilor de cazare online, inclusiv depunerea la Secretariat a documentelor suplimentare, acolo unde este cazul.
26 septembrie (ora 16:00) - Afişarea pe site şi la avizierele Facultăţii a listelor cu studenţii care au completat cerere de cazare online. Studenţii sunt rugaţi să verifice dacă toate datele sunt corecte (ex.: media, opţiuni de cămine, etc.).
27 septembrie (ora 12:00) - Afişarea pe site şi la avizierele Facultăţii a distribuţiei iniţiale (cereri aprobate / cereri respinse).
27-30 septembrie - Distribuţia iniţială. Cererile aprobate se ridică personal cu buletinul/cartea de identitate, sau de către o altă persoană doar cu procură şi doar pentru studenţii care nu sunt în ţară sau sunt internaţi ca urmare a unor probleme medicale. Studenţii trebuie să aducă o poză tip buletin care se ataşează Cererii de cazare. Cererile aprobate nu se eliberează fără poză. Studenţii cărora li s-a aprobat cererea de cazare şi care nu doresc sau nu sunt eligibili să participe la prima redistribuire trebuie să îşi ridice cererea până pe 30 octombrie (ora 14:00). În caz contrar, locul va fi redistribuit. Programul pentru ridicarea cererilor aprobate:

 • 27-30 septembrie, 10.00-14.00, sala 303

Studenţii cu cereri aprobate ridicate la distribuţia iniţială care nu se cazează până pe 30 septembrie îşi pierd locul în cămin.
3 şi 4 octombrie - Prima redistribuire a locurilor de cazare aprobate şi neridicate / refuzate în distribuţia iniţială. La prima redistribuire pot participa doar studenţii care au completat cerere de cazare online până la data de 23 septembrie (ora 23:00), în următoarele condiţii: 

 • Studenţii cu cereri de cazare aprobate, dar care nu au primit loc într-unul dintre căminele enumerate în primele 3 opţiuni de pe cererea de cazare şi care completează o Cerere de aşteptare. Aceştia pot opta pentru a aştepta definitivarea primei redistribuiri, completând o Cerere de aşteptare (modelul tipizat se găseşte la Comisie) pe care o înaintează Comisiei de cazare până pe 30 septembrie (ora 14:00). Dacă Cererea de aşteptare este aprobată (adică a fost repartizat un nou loc conform cu primele trei opţiuni de pe Cererea de cazare), studenţii trebuie să se prezinte la Comisia de cazare în data de 4 octombrie, între orele 12-16, sala 303 pentru ridicarea Cererii de cazare. Dacă Cererea de aşteptare este respinsă studenţii au obligaţia îşi ridice Cererea de cazare cu locul distribuit iniţial şi să se cazeze sau să anunţe Comisia că renunţă la locul primit în etapa de distribuţie iniţială.
 • Studenţii cu cereri de cazare respinse. Aceştia trebuie să completeze o Cerere de redistribuire (modelul tipizat se găseşte la Comisie) pe care o înaintează Comisiei de cazare până pe 3 octombrie (ora 16:00).

Nu pot participa la redistribuire studenţii care au primit loc într-unul dintre căminele enumerate în primele 3 opţiuni pe Cererea de cazare.
Toţi studenţii care au dreptul să participe la redistribuire şi care au completat fie Cerere de aşteptare, fie Cerere de redistribuire, sunt ordonaţi după medie şi pot primi locuri doar conform opţiunilor de pe Cererea de cazare. Dacă există locuri eligibile pentru redistribuire, acestea vor fi acordate cu prioritate în interiorul anilor de provenienţă.
Deciziile Comisiei cu privire la Cererile de aşteptare / redistribuire se afişează pe site şi la avizierele Facultăţii în data de 4 octombrie (ora 12:00). Ridicarea cererilor aprobate după finalizarea primei redistribuiri se face în 4 octombrie, orele 12:00-16:00 sala 303 (etaj 3, clădirea veche).
Studenţii care nu îşi ridică cererile aprobate conform primei redistribuiri până pe 4 octombrie (ora 16:00) îşi pierd locul în cămin. De asemenea, studenţii cu cereri aprobate ridicate în prima redistribuire care nu se cazează până pe 5 octombrie (ora 16.00) îşi pierd locul în cămin.
6 octombrie - A doua redistribuire a locurilor de cazare neocupate.
Pot participa la a doua redistribuire doar studenţii care au completat cerere de cazare online până la data de 21 septembrie (ora 23:00) şi care nu au primit loc la cămin în etapele de distribuţiei iniţiale sau primei redistribuiri. Aceştia trebuie să depună o Cerere de re-redistribuire (modelul tipizat se găseşte la Comisie) pe data de 5 octombrie, între orele 10:00-12:00, la Clubul Studenţilor.
Redistribuirea efectivă are loc pe data de 6 octombrie, începând cu ora 12:00, la sala 101. Studenţii prezenţi vor fi listaţi (listă comună pentru toţi anii, dar separată pentru băieţi, respectiv fete) şi ordonaţi în funcţie de medie. În ordinea descrescătoare a mediei, studenţii îşi vor putea alege locul dorit dintre cele disponibile. Studenţii cu cereri aprobate în această etapă care nu se cazează până pe 6 octombrie 2016 (ora 16.00) îşi pierd locul în cămin.

 

OBLIGAŢII ŞI DREPTURI PRIVIND CAZAREA

Studenţii pot ridica cererile de cazare aprobate doar dacă îşi asumă un Angajament conform căruia se obligă să respecte Regulamentul de ordine interioară a căminului în care au primit loc, să nu permită cazarea altei persoane pe locul primit, să nu solicite şi să nu primească bani sau alte bunuri şi servicii pentru a permite cazarea altei persoane pe locul primit, precum şi să anunţe Comisia de cazare (prin Preşedinte sau Secretar) în cazul în care doresc să renunţe la loc. Încălcarea acestui Angajament poate atrage una dintre sancţiunile prevăzute de Carta Universitară, şi anume pierderea dreptului de a beneficia de cazare în anii următori universitari şi/sau exmatricularea.
De asemenea, studenţii Facultăţii noastre sunt încurajaţi să solicite sprijinul Comisiei de cazare (prin Preşedinte sau Secretar) în cazul în care consideră că vreunul dintre drepturile de care dispun au fost încălcate de către colegii de cameră sau personalul căminului în care sunt cazaţi. Comisia de cazare se obligă să realizeze toate demersurile necesare şi de care dispune pentru a sprijini studenţii cazaţi în remedierea situaţiei aduse la cunoştinţă.

Contact Comisie de cazare

Comisia de cazare poate fi contactata pentru a oferi informaţii suplimentare, a clarifica nelămuriri sau a ajuta la soluţionarea problemelor întâmpinate de studenţi pe parcursul procesului de cazare la adresa de e-mail:cazari@sas.unibuc.ro

Important