Prof. univ. dr. Gheorghița Nistor

gheorghita-nistor.jpg

DATE DE CONTACT:

Email: gheorghitalazar@yahoo.com; nistorgheorghita@gmail.com

Ore de consultatie: Miercuri: orele 12 -14, Schitu Măgureanu, nr. 9, sala 304.

Domenii de interes: Comportament şi mediu social (Psihologie socială); Asistenţa socială a familiei şi copilului; Asistenţă socială şi consiliere în şcoală; Cultură organizaţională; Deontologie în domeniul asistenţei sociale.

Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2003, Universitatea Bucureşti.

Două lucrări representative(carţi sau articole): New Educational Strategies regarding Quality of Life for Elderly People, in Procedia - Social and Behavioral Sciences (2014), pp. 487-492, DOI information: 10.1016/j.sbspro.2014.07.653, http://authors.elsevier.com/sd/article/S1877042814045819. Youth, protection and education today: perceived vulnerabilities, statistical issues, perspectives, coautor cu Urea R., Neacsu I.(2014), în revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Iaşi, vol. 44, p.44-66 (www.rcis.ro), F.I.1,137.. Workaholism: A New Challenge For Organisation Management (2014), în Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN- 1877-0428, vol. 109, p.255-300), http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Domenii prioritere pentru licenţă:(5 Master +5 Licenţă): Comportament şi mediu social (Psihologie socială aplicată); Asistenţa socială a familiei şi copilului, Abandonul şcolar: consiliere şi prevenire; Cultură organizaţională; Elemente de etică şi bioetică în practica asistenţei sociale.

RESURSE:

Orar: Orarul prelegerilor

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala